đầy đủ những dạng bài bác tập thực hành access Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 1 Phần 1: Bài tập thực hành trên lớp Bài tập thực hành 01.

Bạn đang xem: Bài tập access 2010 có lời giải

Các làm việc cơ bản Yêu cầu: 1. Tạo một thư mục theo con đường dẫn: D:\TenSV 2. Khởi hễ access, sinh sản một cửa hàng dữ liệu bắt đầu thương hiệu QLSV giữ vào tlỗi mục TenSV cùng với những sệt tả như sau: o Cmùi hương trình chỉ quản lý sinch viên của một trung trọng tâm hoặc một khoa. o Lớp được sáng tỏ bởi MaLop. o Mỗi lớp có nhiều sinc viên, những sinh viên được riêng biệt nhau bởi MaSV, một sinch viên chỉ trực thuộc một tờ. o Một sinch viên học tập các môn học tập, từng môn học tập đƣợc riêng biệt bởi MaMH với mỗi môn học được học tập bởi những sinc viên. o Mỗi sinc viên ứng với từng môn học được thi nhị lần với ứng với những lần thi thì chỉ có một kết quả độc nhất. 3. Dùng tính năng table nhằm tạo các bảng vào cơ sở dữ liệu đôi khi tùy chỉnh thiết lập khóa chủ yếu cho từng bảng như sau: LOPhường MONHOC SINHVIEN Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 2 KETQUA 4. Nhập liệu cho các bảng Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 3 Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 4 Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 5 5. Thiết lập mối quan hệ thân các bảng:
Tải Full Tài liệu bài tập thực hành thực tế access 2010:
 


6. Tạo Password đến các đại lý dữ liệu QLSV. 7. Msinh sống cửa sổ nằm trong tính của các đại lý dữ liệu QLSV giúp xem dung lượng, sau đó thực hiện nay công dụng Compact và Repair Database (Tools - Database Utilities - Compact & Repaire Database), sau thời điểm thực hiện dứt xem lại dung lượng của tập tin. 8. Tạo thêm một các đại lý tài liệu mới, rỗng trong thƣ mục TenSV, cùng với thương hiệu SV_BACKUP.. Msinh hoạt đại lý dữ liệu SV_BACKUPhường, dùng tính năng import để chnghiền các bảng SinhVien, Lop vào đại lý dữ liệu QLSV vào SV_BACKUP. 9.Mnghỉ ngơi cơ sở dữ liệu QLSV, dùng công dụng export nhằm chxay bảng KetQua từ các đại lý tài liệu QLSV lịch sự SV_BACKUP. 10. Mnghỉ ngơi cửa hàng tài liệu SV_BACKUPhường sử dụng tác dụng link-Table nhằm chnghiền bảng MonHoc từ QLSV sang trọng SV_BACKUPhường. 11. Mngơi nghỉ bảng MonHoc vào SV_BACKUPhường nhập thêm 1 record mới (dữ liệu tùy ý), tiếp đến msinh sống bảng MONHOC trong QLSV xem tác dụng với nhận xét. 12. Dùng tính năng Filter by Selection lọc ra phần đông sinch viên có năm sinh là 1978. 13.

Xem thêm: Bài Viết Số 1 Lớp 8: Người Ấy Bạn Thầy Người Thân Sống Mãi Trong Tôi (Bạn

Dùng công dụng Filter by Form lọc ra list sinc viên tất cả điểm thi lần 1 bé dại hơn 5 14. Dùng chức năng Filter Excluding selection để lọc ra phần đông sinc viên ko trực thuộc quận 3. 15. Dùng tính năng Advanced Filter lọc ra list sinh viên trực thuộc những lớp CDTH tất cả năm sinc >=1980 16. Dùng tác dụng Advanced Filter lọc ra danh sách sinc viên ngơi nghỉ Q.3 không tồn tại số điện thoại thông minh. Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 6 Bài tập thực hành 02. Thiết kế cơ sở dữ liệu cơ bạn dạng 1. Tạo tập tin cửa hàng dữ liệu cùng với tên là HOADON.MDB vào thỏng mục TevSV cùng với đặc tả nhỏng sau: Trung tâm tài liệu HOADON thống trị việc mua bán sản phẩm của một đơn vị chức năng sale. Việc download bán hàng được thực hiện trên hóa đối chọi. Một hóa solo cất những biết tin về sản phẩm, thương hiệu quý khách, tên nhân viên lập hóa solo, ngày lập hóa 1-1, ngày Giao hàng …. o Mỗi nhân viên bán sản phẩm được biệt lập vì MaNV. o Mỗi quý khách hàng được rõ ràng bởi vì MaKH. Mỗi quý khách có thể cài những hoá đối chọi. Một hoá đối chọi chỉ của một quý khách hàng. o Mỗi hóa solo được phân minh bởi MaHD, một hoá đối chọi bởi một nhân viên cấp dưới lập, một nhân viên cấp dưới rất có thể lập nhiều hoá 1-1. o Mỗi sản phẩm được phân biệt vày MaSPhường. Một sản phẩm rất có thể được cài đặt trên các hoá solo. Mỗi hoá 1-1 cũng hoàn toàn có thể sở hữu các thành phầm. Nhưng mỗi thành phầm bên trên mỗi hóa solo là độc nhất. Dùng tính năng table nhằm chế tác những bảng trong CSDL bên cạnh đó tùy chỉnh thiết lập khóa chính cho từng bảng như sau: NHANVIEN KHACHHANG Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 7 SANPHAM Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 8 HOADON CHITETHOADON 2. Thiết lập mối quan hệ giữa những bảng: Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 9 3. Nhập tài liệu cho các Table theo chủng loại sau: NHANVIEN . NgayLapHD, NgayGiaoHang, ThanhTienUSD, ThanhTientoàn nước. Trong đó o ThanhTienUSD = SoLuong * DonGiaBan, định hình đơn vị $ o ThanhTienVN=ThanhTienUSD*18500, định. Soluong, DonGiaBan, ThanhTienUSD, ThanhTienVN. Trong đó: ThanhTienUSD =SoLuong*DonGiaBan (format $) ThanhTiennước ta = ThanhTienUSD * Tỉ giá chỉ (định hình VNĐ)
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *