Quý khách hàng sẽ coi bạn dạng rút ít gọn gàng của tư liệu. Xem cùng cài ngay bạn dạng không thiếu của tư liệu tại trên đây (225.88 KB, 5 trang )
Bạn đang xem: Bài tập chuyển đổi hệ cơ số

Phần 1 Những bài tập cơ sốCâu 1: Hãy chuyển đổi các số nguim dương thập phân dưới đây ra nhị phân 1 byte:112, 21, 32, 45, 92 , 156, 231, 143, 69.Câu 2: Hãy chuyển đổi những số nguyên dương thập phân dưới đây ra hệ thập lục phân :41,39,58,91,146, 246, 99,88, 140,177.Câu 3: Hãy đổi khác các số nhị phân 1 byte sau đây ra số thập phân:0101 01100 , 0101 1110 , 0101 1100 , 0111 0111 , 0101 1110 , 0101 1001.Câu 4: Hãy chuyển đổi các số nhị phân 1 byte sau đây ra số thập lục phân:0101 01100 , 0101 1110 , 0101 1100 , 0111 0111 , 0101 1110 , 0101 1001.Câu 5 : Hãy biến hóa những số thập lục phân dưới đây ra thập phân :AF , trăng tròn , A5 , CF , B8 , D9 , E5 .Câu 6 : Hãy thay đổi các số thập lục phân tiếp sau đây ra nhị phân :AF , 20 , A5 , CF , B8 , D9 , E5 .Câu 7: Hãy biến hóa những số nguyên ổn dương lẻ thập phân tiếp sau đây ra nhị phân :112.18 , 21.25 , 32.04, 45.625, 92.40 , 156.2, 231.5 , 143.60 , 69.32Câu 8: Hãy biến hóa các số ngulặng dương thập phân dưới đây ra hệ thập lục phân :41.32 , 39.18 , 58.16 ,91.25 , 146.2, 246.5 , 99.4 , 88.35, 140.1 , 177.625Câu 9: Hãy thay đổi các số nhị phân lẻ dưới đây ra số thập phân:0101 01100.011 , 0101 1110.0011 , 0101 1100.011 , 0111 0111.1101 , 0101 1110.0111 , 0101 1001.0011Câu 10: Hãy thay đổi những số nhị phân lẻ tiếp sau đây ra số thập lục phân:0101 01100.0111 , 0101 1110.01 , 0101 1100.11001 , 0111 0111.11 , 0101 1110.1001 , 0101 1001.111Câu 11 : Hãy biến đổi các số thập lục phân lẻ tiếp sau đây ra thập phân :AF.22 , đôi mươi.E , A5.2F , CF.04 , B8.9 , D9.E , E5.A .Câu 12 : Hãy chuyển đổi những số thập lục phân lẻ dưới đây ra nhị phân :AF.02 , 20.A , A5.EB , CF.65 , B8.2A , D9.42 , E5.19Câu 13: Đổi những số sau từ bỏ hệ thập phân lịch sự hệ nhị phân:a) 28; b) 89; c) 294d) 34,5; e) 55,25; f) 46,3125Câu 14: Đổi các số sau từ bỏ hệ nhị phân quý phái hệ thập phân:a) 11001; b) 111001c) 10111011; d) 10001001
Câu 15: Đổi những số sau tự hệ thập phân quý phái hệ thập lục:a) 68; b) 29; c) 215Câu 16: Đổi những số sau trường đoản cú hệ thập lục lịch sự hệ thập phân:a) AF; b) 123; c) 10DCâu 17: Biểu diễn các số sau cần sử dụng vết và độ béo (8 bit):a) +69; b) +105; c) -28; d) -121Câu 18: Biểu diễn những số sau cần sử dụng vệt cùng độ Khủng (16 bit):a) +109; b) +105; c) -98; d) -101Câu 19: Biểu diễn các số sau sử dụng mã bù 2 (8 bit - không dấu):a) 57; b) 48; c) 98; d) 111Câu 20: Biểu diễn các số sau cần sử dụng mã bù 2 (8 bit - bao gồm dấu):a) +57; b) +48; c) -98; d) -31Câu 21: Biểu diễn những số sau cần sử dụng mã bù 2 (16 bit - ko dấu):a) 157; b) 108; c) 128; d) 35Câu 22: Biểu diễn các số sau sử dụng mã bù 2 (16 bit - gồm dấu):a) 137; b) 119; c) -113; d) -53Câu 23: Có các biểu diễn sau (dùng vệt và độ lớn), hãy xác minh giá trị của chúng:a) 0100 1011 b) 1001 1100c) 0000 0000 1001 0010; d) 1000 0000 0110 1100Câu 24: Có các trình diễn sau (dùng mã bù 2 - không dấu), hãy xác minh giá chỉ trị:a) 0100 001 b) 1010 0100c) 0000 0000 1001 0010; d) 1000 0000 0010 0100Câu 25: Có các màn trình diễn sau (dùng mã bù 2 - có dấu), hãy xác minh quý hiếm của chúng:a) 0100 1011 b) 1101 1100c) 0000 0000 0101 0011; d) 1111 1111 1110 1110Câu 26: Cho biết tác dụng Khi tiến hành bên trên máy vi tính các phxay cùng sau (8 bit) cùng giải thích:a) 56 + 78 (không dấu); b) 121 + 40 (không dấu)c) 68 + 40 (có dấu) ; d) 67 + (-100) (tất cả dấu)
e) 102 + 88 (gồm dấu); f) (-80) + (-62) (bao gồm dấu)Câu 27: Sử dụng thuật tân oán dời che của Booth thực hiện những phnghiền nhân sau đâya) 11*13 ; b) 12*13; c) 9*11 ; d) 10*11Câu 28: Hãy gửi các số thập phân sau đây ra số nhị phân BCD :a) 235; b) 647; e) 568f) 729Câu 29: Hãy gửi các số nhị phân BCD ra số thập phân tiếp sau đây :a) 1001 0011 0111; 0111 1000 0101 0110; 0101 1001 0011 0110Câu 30: Hãy đưa những số thập phân tiếp sau đây ra số nhị phân BCD rồi cộng theo nhị phân. Kết quả chuyển sang sốthập phân.a) 123 + 456; 348 +241; 532 + 461; 255 + 433.Câu 31: Hãy chuyển những số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD rồi cộng theo nhị phân. Kết trái gửi sang sốthập phân.a) 173 + 456; 348 +243; 732 + 461; 255 + 436.Câu 32: Hãy đổi khác các số ngulặng dương thập phân dưới đây ra nhị phân 2 byte:122, 121, 52, 47, 95 , 153, 235, 147, 68.Câu 33: Hãy biến hóa các số nguyên ổn dương thập phân sau đây ra hệ thập lục phân :411,89,68,93,126, 216, 97,85, 142,170.Câu 34: Hãy thay đổi những số nhị phân 2 byte dưới đây ra số thập phân:
0101 01100 0011 1010 , 0101 1110 1101 0110, 0101 1100 0111 0111 , 0101 1110 0101 1001.Câu 35: Hãy biến hóa những số nhị phân 2 byte tiếp sau đây ra số thập lục phân:0101 01100 1010 1010, 0101 1110 0101 1100 , 0111 0111 1100 0011 , 0101 1110 0101 1001.Câu 36 : Hãy biến hóa các số thập lục phân sau đây ra thập phân :AF2 , 20E , A51 , C9F , BF8 , D29 , EA5 .Câu 37 : Hãy biến hóa những số thập lục phân tiếp sau đây ra nhị phân :A1F , 250 , A35 , C7F , B28 , DC9 , EA5 .Câu 38: Hãy biến hóa những số ngulặng dương lẻ thập phân dưới đây ra nhị phân :192.18 , 201.25 , 92.04, 49.625, 82.40 , 157.2, 235.5 , 141.60 , 62.32Câu 39: Hãy biến hóa các số nguyên ổn dương thập phân dưới đây ra hệ thập lục phân :47.32 , 69.18 , 88.16 ,99.25 , 141.2, 247.5 , 91.4 , 81.35, 147.1 , 187.625Câu 40: Hãy chuyển đổi những số nhị phân lẻ dưới đây ra số thập phân:0101 01110.011 , 0101 1010.0011 , 0101 1100.011 , 0101 0110.1101 , 0100 1110.0111 , 0111 1001.0011Câu 41: Hãy biến hóa các số nhị phân lẻ dưới đây ra số thập lục phân:0101 0100.0111 , 0101 1100.01 , 0101 1110.11001 , 0111 0011.11 , 0100 1110.1001 , 0111 1001.111Câu 42 : Hãy biến đổi các số thập lục phân lẻ sau đây ra thập phân :A1F.22 , 2E0.E , A75.2F , C0F.04 , B18.9 , D9A.E , E15.A .Câu 43 : Hãy thay đổi các số thập lục phân lẻ sau đây ra nhị phân :A1F.02 , 2E0.A , A25.EB , C.65 , B8.2 , D9.4F , E5.09Câu 44: Đổi các số sau từ bỏ hệ thập phân thanh lịch hệ nhị phân:a) 218; b) 189;c) 274d) 44,5; e) 25,25; f) 41,3125Câu 45: Đổi những số sau trường đoản cú hệ nhị phân sang trọng hệ thập phân:a)1111 1100;b) 1110 0110c) 1011 1011;d) 1000 1001
Câu 26: Đổi các số sau từ bỏ hệ thập phân lịch sự hệ thập lục:a)2 68;b) 129; c) 245Câu 47: Đổi những số sau trường đoản cú hệ thập lục lịch sự hệ thập phân:a) A1F;b) 1A3;c) 1FDCâu 48: Biểu diễn những số sau cần sử dụng vết với độ lớn (8 bit):a) +79;b) +115;c) -27;d) -122Câu 49: Biểu diễn những số sau cần sử dụng vết và độ bự (16 bit):a) +189;b) +175;c) -198;d) -135Câu 50: Chuyển những số sau đây sang trọng số âm mã bù 2 (8 bit):a) 55;b) 42; c) 118;d) 121Câu 51: Chuyển những số dưới đây lịch sự số âm mã bù 2 (8 bit):a) +59; b) +47; c) -98; d) -39Câu 52: Chuyển những số sau đây lịch sự số âm mã bù 2 (16 bit):a) 257; b) 178; c) 148; d) 315Câu 53: Chuyển những số tiếp sau đây quý phái số âm mã bù 2 (16 bit):a) 177; b) 159;c) -123; d) -53Câu 54: Có các trình diễn sau (dùng vết cùng độ lớn), hãy khẳng định giá trị của bọn chúng thông qua số thập phân:a) 0100 1111 b) 1011 1100
c) 0000 0010 1001 0010; d) 1000 0010 0110 1100Câu 55: Có những màn trình diễn sau (sử dụng mã bù 2 - ko dấu), hãy xác định giá bán trị:a) 0100 0001 b) 1011 0100c) 0000 0001 1001 0010; d) 1000 0001 0010 0100Câu 56: Có các màn trình diễn sau (sử dụng mã bù 2 - có dấu), hãy khẳng định quý giá của chúng:a) 0110 1011 b) 1101 1101c) 0010 0000 0101 0011; d) 1011 1111 1110 1110Câu 57: Cho biết kết quả Lúc tiến hành trên máy tính xách tay những phép cộng sau (8 bit) với giải thích:a) 57 + 78 (ko dấu);b) 1đôi mươi + 40 (ko dấu)c) 69 + 40 (gồm dấu) ;d) 97 + (-100) (bao gồm dấu)e) 104 + 88 (gồm dấu);f) (-81) + (-62) (tất cả dấu)Câu 58: Sử dụng thuật tân oán dời bịt của Booth thực hiện các phxay nhân sau đâya) 11*12 ; b) 12*14;c) 9*12 ; d) 12*11Câu 59: Hãy gửi các số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD :a) 215; b) 677; e) 518f) 829Câu 60: Hãy chuyển những số nhị phân BCD ra số thập phân tiếp sau đây :a) 1011 0011 0111; 0111 1000 0101 0110; 0111 1001 0011 0110Câu 61: Hãy chuyển các số thập phân sau đây ra số nhị phân BCD rồi cộng theo nhị phân. Kết trái chuyển quý phái số
thập phân.a) 133 + 456; 358 +241; 522 + 461; 254 + 433.Câu 62: Hãy gửi những số thập phân tiếp sau đây ra số nhị phân BCD rồi cùng theo nhị phân. Kết trái gửi lịch sự sốthập phân.a) 273 + 456; 448 +243; 735 + 461; 253 + 476.Câu 63: Hãy đưa những số âm thập tiếp sau đây ra số BCD bù 9 cộng 1a) -247; -321; -760; -279Câu 64: Hãy chuyển những số âm thập sau đây ra số BCD bù 9 cùng 1a) -276; - 482; -159; -178Câu 65 : Hãy gửi các số âm thập phân tiếp sau đây ra số BCD bù 9 cộng 1a) -247; -321; -760; -279Câu 66: Hãy đưa các số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Kết trái chuyển quý phái số thậpphâna) 433 - 156; b) 358 -241
Câu 67: Hãy gửi các số thập phân tiếp sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Kết trái chuyển sang số thậpphâna) 522 - 461; b) 454 - 433.Câu 68: Hãy gửi các số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Kết trái đưa lịch sự số thậpphâna) - 156 + 433; b) -241 + 358Câu 69: Hãy chuyển các số thập phân tiếp sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Kết trái gửi thanh lịch số thậpphâna) – 461+ 522; b) - 433 + 454Câu 70: Hãy đưa những số thập phân sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Kết trái chuyển quý phái số thậpphâna) – 461 - 522; b) - 433 - 454Câu 71: Hãy đưa những số thập phân sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Kết trái đưa lịch sự số thậpphâna) - 156 - 433; b) -241 - 358Câu 72: Hãy gửi những số thập phân sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Kết quả gửi sang số thậpphâna) 483 - 156; b) 758 -241Câu 73: Hãy chuyển các số thập phân sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Kết quả gửi lịch sự số thậpphâna) 495 - 176; b) 791 -247Câu 74: Hãy đưa những số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Kết trái chuyển sang số thậpphân
a) 552 - 461; b) 654 - 433.Câu 75: Hãy gửi những số thập phân tiếp sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Kết quả đưa sang số thậpphâna) - 156 + 493; b) -241 + 378Câu 76: Hãy chuyển những số thập phân tiếp sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Kết trái gửi lịch sự số thậpphâna) – 461+ 582; b) - 433 + 494Câu 77: Hãy gửi những số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD rồi trừphâna) – 461 - 722; b) - 463 - 454Câu 78: Hãy đưa các số thập phân tiếp sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừphâna) 196 - 433; b) -241 - 658Câu 79: Hãy gửi những số thập phân sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừphâna) – 196 + 433; b) -241 + 658Câu 80: Hãy chuyển các số thập phân sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừphâna) – 396 + 463; b) -341 + 698theo BCD. Kết trái gửi sang số thập


Xem thêm: Giới Thiệu Sơ Lược Về Các Chủng Tộc Trong Warcraft 3 9;Warcraft'

theo BCD. Kết trái chuyển lịch sự số thậptheo BCD. Kết trái đưa lịch sự số thậptheo BCD. Kết trái gửi quý phái số thậpPhần 2 Bài tập lượt thiết bị :Câu 1: Trong mỗi câu phép toán thù nhân thực hiện tiếp sau đây các anh chị sử dụng lượt vật dụng dời bit theo từng lượt đồ gia dụng nhânthường thì từng bước cho đến lúc kết xuất kết quả và kết xuất hiệu quả cuối cùng:1.0) 5*6 với 6*5 ; 1.1) 6*7 cùng 7*6 ; 1.2) 7*8 cùng 8*7; 1.3) 6*4 cùng 4*6; 1.4) 2*8 cùng 8*21.5) 9*6 với 6*9 ; 1.6) 9*7 cùng 7*9 ; 1.7) 9*8 cùng 8*9; 1.8) 9*4 với 4*9; 1.9) 2*9 và 9*2Câu 2: Trong mỗi câu phnghiền toán nhân triển khai tiếp sau đây các anh chị áp dụng lượt đồ dời bit theo lượt đồ dùng nhânthường thì từng bước cho tới Lúc kết xuất công dụng cùng kết xuất hiệu quả cuối cùng:2.0) - 5*6 với -6*5 ; 2.1) -6*7 với - 7*6 ; 2.2) -7*8 cùng - 8*7; 2.3) -6*4 và -4*6; 2.4) - 2*8 cùng -8*22.5) -9*6 và -6*9 ; 2.6) -9*7 với -7*9 ; 2.7) -9*8 với -8*9; 2.8) -9*4 với -4*9; 2.9) -2*9 và -9*2Câu 3: Trong từng câu phxay toán thù nhân triển khai tiếp sau đây những anh chị áp dụng lượt vật dụng dời bit theo đợt vật nhânthường thì từng bước cho đến Khi kết xuất kết quả và kết xuất công dụng cuối cùng:3.0) - 5*-6 và -6*-5 ; 3.1) -6*-7 cùng - 7*-6 ; 3.2) -7*-8 cùng - 8*-7; 3.3) -6*-4 với -4*-6; 3.4) - 2*-8 với -8*-23.5) -9*-6 với -6*-9 ; 3.6) -9*-7 cùng -7*-9 ; 3.7) -9*-8 với -8*-9; 3.8) -9*-4 và -4*-9; 3.9) -2*-9 cùng -9*-2Câu 4: Trong mỗi câu phnghiền tân oán nhân triển khai dưới đây những anh chị sử dụng lượt đồ dùng dời bit theo từng lượt thiết bị nhânBooth từng bước một cho đến lúc kết xuất công dụng với kết xuất tác dụng cuối cùng:4.0) 5*6 với 6*5 ; 4.1) 6*7 và 7*6 ; 4.2) 7*8 và 8*7; 4.3) 6*4 với 4*6; 4.4) 2*8 với 8*24.5) 9*6 và 6*9 ; 4.6) 9*7 với 7*9 ; 4.7) 9*8 cùng 8*9; 4.8) 9*4 và 4*9; 4.9) 2*9 với 9*2Câu 5: Trong từng câu phxay toán thù nhân tiến hành sau đây các anh chị sử dụng lượt thiết bị dời bit theo từng đợt đồ vật nhânBooth từng bước một cho tới khi kết xuất tác dụng với kết xuất tác dụng cuối cùng:5.0) - 5*6 với -6*5 ; 5.1) -6*7 với - 7*6 ; 5.2) -7*8 cùng - 8*7; 5.3) -6*4 cùng -4*6; 5.4) - 2*8 cùng -8*25.5) -9*6 cùng -6*9 ; 5.6) -9*7 với -7*9 ; 5.7) -9*8 và -8*9; 5.8) -9*4 và -4*9; 5.9) -2*9 với -9*2Câu 6: Trong mỗi câu phép tân oán nhân triển khai sau đây các anh chị thực hiện lượt đồ vật dời bit theo đợt thiết bị nhânBooth từng bước cho đến Khi kết xuất tác dụng cùng kết xuất tác dụng cuối cùng:
6.0) - 5*-6 cùng -6*-5 ; 6.1) -6*-7 và - 7*-6 ; 6.2) -7*-8 cùng - 8*-7; 6.3) -6*-4 cùng -4*-6; 6.4) - 2*-8 với -8*-26.5) -9*-6 cùng -6*-9 ; 6.6) -9*-7 với -7*-9 ; 6.7) -9*-8 với -8*-9; 6.8) -9*-4 và -4*-9; 6.9) -2*-9 cùng -9*-2Câu 7: Trong mỗi câu phnghiền toán chia thực hiện dưới đây các anh chị thực hiện lượt vật dời bit theo từng lượt vật chiathường thì từng bước cho đến Khi kết xuất hiệu quả với kết xuất hiệu quả cuối cùng:7.0) 56 / 7 ; 7.1) 24/8 ; 7.2) 19/6 ; 7.3) 27/9 ; 7.4) 18/67.5) 33/3 ; 7.6) 30/5 ; 7.7) 2ba phần tư ; 7.8) 25/5 ; 7.9) 24/6Câu 8: Chuyển những số thập phân dưới đây thành số chấm hễ đúng chuẩn solo 32 bits8.0) - 4 254.5 , 8.1) -2 456.125 , 8.2) + 5 213.625 , 8.3) +6 143,5625 , 8.4) -2 453.75Câu 9: Chuyển các số thập phân dưới đây thành số chnóng đụng đúng mực kxay 64 bits9.0) - 3 254.5 , 9.1) -1 456.125 , 9.2) + 4 213.625 , 9.3) +5 143,5625 , 9.4) -1 453.75