Quý khách hàng sẽ xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và mua ngay lập tức phiên bản không thiếu của tư liệu tại trên đây (225.88 KB, 5 trang )

Tải ứng dụng biến hóa hệ cơ số tin học tập miễn phí:

Bạn đang xem: Bài tập chuyển đổi hệ cơ số

 

Phần 1 bài tập cơ sốCâu 1: Hãy biến hóa những số nguyên ổn dương thập phân sau đây ra nhị phân 1 byte:112, 21, 32, 45, 92 , 156, 231, 143, 69.Câu 2: Hãy biến đổi các số ngulặng dương thập phân tiếp sau đây ra hệ thập lục phân :41,39,58,91,146, 246, 99,88, 140,177.Câu 3: Hãy thay đổi những số nhị phân 1 byte sau đây ra số thập phân:0101 01100 , 0101 1110 , 0101 1100 , 0111 0111 , 0101 1110 , 0101 1001.Câu 4: Hãy biến đổi những số nhị phân 1 byte sau đây ra số thập lục phân:0101 01100 , 0101 1110 , 0101 1100 , 0111 0111 , 0101 1110 , 0101 1001.Câu 5 : Hãy đổi khác các số thập lục phân dưới đây ra thập phân :AF , 20 , A5 , CF , B8 , D9 , E5 .Câu 6 : Hãy đổi khác những số thập lục phân tiếp sau đây ra nhị phân :AF , đôi mươi , A5 , CF , B8 , D9 , E5 .Câu 7: Hãy đổi khác các số ngulặng dương lẻ thập phân tiếp sau đây ra nhị phân :112.18 , 21.25 , 32.04, 45.625, 92.40 , 156.2, 231.5 , 143.60 , 69.32Câu 8: Hãy biến hóa những số ngulặng dương thập phân sau đây ra hệ thập lục phân :41.32 , 39.18 , 58.16 ,91.25 , 146.2, 246.5 , 99.4 , 88.35, 140.1 , 177.625


Câu 9: Hãy đổi khác các số nhị phân lẻ sau đây ra số thập phân:0101 01100.011 , 0101 1110.0011 , 0101 1100.011 , 0111 0111.1101 , 0101 1110.0111 , 0101 1001.0011Câu 10: Hãy chuyển đổi các số nhị phân lẻ dưới đây ra số thập lục phân:0101 01100.0111 , 0101 1110.01 , 0101 1100.11001 , 0111 0111.11 , 0101 1110.1001 , 0101 1001.111Câu 11 : Hãy biến đổi những số thập lục phân lẻ sau đây ra thập phân :AF.22 , đôi mươi.E , A5.2F , CF.04 , B8.9 , D9.E , E5.A .Câu 12 : Hãy chuyển đổi các số thập lục phân lẻ dưới đây ra nhị phân :AF.02 , 20.A , A5.EB , CF.65 , B8.2A , D9.42 , E5.19Câu 13: Đổi các số sau tự hệ thập phân quý phái hệ nhị phân:a) 28; b) 89; c) 294d) 34,5; e) 55,25; f) 46,3125Câu 14: Đổi các số sau từ bỏ hệ nhị phân lịch sự hệ thập phân:a) 11001; b) 111001c) 10111011; d) 10001001
Câu 15: Đổi các số sau trường đoản cú hệ thập phân quý phái hệ thập lục:a) 68; b) 29; c) 215Câu 16: Đổi các số sau trường đoản cú hệ thập lục sang hệ thập phân:a) AF; b) 123; c) 10DCâu 17: Biểu diễn những số sau cần sử dụng dấu và độ béo (8 bit):a) +69; b) +105; c) -28; d) -121Câu 18: Biểu diễn các số sau cần sử dụng dấu cùng độ bự (16 bit):a) +109; b) +105; c) -98; d) -101Câu 19: Biểu diễn những số sau cần sử dụng mã bù 2 (8 bit - không dấu):a) 57; b) 48; c) 98; d) 111Câu 20: Biểu diễn các số sau dùng mã bù 2 (8 bit - bao gồm dấu):a) +57; b) +48; c) -98; d) -31Câu 21: Biểu diễn những số sau sử dụng mã bù 2 (16 bit - không dấu):a) 157; b) 108; c) 128; d) 35Câu 22: Biểu diễn các số sau cần sử dụng mã bù 2 (16 bit - bao gồm dấu):a) 137; b) 119; c) -113; d) -53Câu 23: Có các biểu diễn sau (sử dụng lốt cùng độ lớn), hãy khẳng định giá trị của chúng:a) 0100 1011 b) 1001 1100c) 0000 0000 1001 0010; d) 1000 0000 0110 1100Câu 24: Có các màn biểu diễn sau (sử dụng mã bù 2 - không dấu), hãy xác định giá bán trị:a) 0100 001 b) 1010 0100c) 0000 0000 1001 0010; d) 1000 0000 0010 0100Câu 25: Có các biểu diễn sau (dùng mã bù 2 - gồm dấu), hãy xác minh quý giá của chúng:a) 0100 1011 b) 1101 1100c) 0000 0000 0101 0011; d) 1111 1111 1110 1110Câu 26: Cho biết công dụng Lúc tiến hành bên trên máy vi tính các phnghiền cùng sau (8 bit) và giải thích:a) 56 + 78 (ko dấu); b) 121 + 40 (không dấu)c) 68 + 40 (gồm dấu) ; d) 67 + (-100) (có dấu)
e) 102 + 88 (gồm dấu); f) (-80) + (-62) (bao gồm dấu)Câu 27: Sử dụng thuật toán thù dời bít của Booth tiến hành những phnghiền nhân sau đâya) 11*13 ; b) 12*13; c) 9*11 ; d) 10*11Câu 28: Hãy chuyển các số thập phân sau đây ra số nhị phân BCD :a) 235; b) 647; e) 568f) 729Câu 29: Hãy đưa những số nhị phân BCD ra số thập phân dưới đây :a) 1001 0011 0111; 0111 1000 0101 0110; 0101 1001 0011 0110Câu 30: Hãy gửi các số thập phân tiếp sau đây ra số nhị phân BCD rồi cộng theo nhị phân. Kết quả chuyển quý phái sốthập phân.a) 123 + 456; 348 +241; 532 + 461; 255 + 433.Câu 31: Hãy chuyển những số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD rồi cộng theo nhị phân. Kết trái gửi sang trọng sốthập phân.a) 173 + 456; 348 +243; 732 + 461; 255 + 436.Câu 32: Hãy thay đổi những số ngulặng dương thập phân tiếp sau đây ra nhị phân 2 byte:122, 121, 52, 47, 95 , 153, 235, 147, 68.Câu 33: Hãy biến hóa các số nguyên ổn dương thập phân sau đây ra hệ thập lục phân :411,89,68,93,126, 216, 97,85, 142,170.Câu 34: Hãy biến hóa các số nhị phân 2 byte dưới đây ra số thập phân:

Xem thêm: Bài Văn Nghị Luận Về Lối Sống Giản Dị Lớp 9 Hay Nhất, Nghị Luận Xã Hội 200 Chữ Bàn Về Giản Dị

0101 01100 0011 1010 , 0101 1110 1101 0110, 0101 1100 0111 0111 , 0101 1110 0101 1001.Câu 35: Hãy chuyển đổi các số nhị phân 2 byte dưới đây ra số thập lục phân:0101 01100 1010 1010, 0101 1110 0101 1100 , 0111 0111 1100 0011 , 0101 1110 0101 1001.Câu 36 : Hãy biến đổi các số thập lục phân tiếp sau đây ra thập phân :AF2 , 20E , A51 , C9F , BF8 , D29 , EA5 .Câu 37 : Hãy chuyển đổi các số thập lục phân sau đây ra nhị phân :A1F , 250 , A35 , C7F , B28 , DC9 , EA5 .Câu 38: Hãy đổi khác những số ngulặng dương lẻ thập phân sau đây ra nhị phân :192.18 , 201.25 , 92.04, 49.625, 82.40 , 157.2, 235.5 , 141.60 , 62.32Câu 39: Hãy chuyển đổi các số nguim dương thập phân tiếp sau đây ra hệ thập lục phân :47.32 , 69.18 , 88.16 ,99.25 , 141.2, 247.5 , 91.4 , 81.35, 147.1 , 187.625Câu 40: Hãy thay đổi các số nhị phân lẻ sau đây ra số thập phân:0101 01110.011 , 0101 1010.0011 , 0101 1100.011 , 0101 0110.1101 , 0100 1110.0111 , 0111 1001.0011Câu 41: Hãy thay đổi những số nhị phân lẻ sau đây ra số thập lục phân:0101 0100.0111 , 0101 1100.01 , 0101 1110.11001 , 0111 0011.11 , 0100 1110.1001 , 0111 1001.111Câu 42 : Hãy biến đổi các số thập lục phân lẻ dưới đây ra thập phân :A1F.22 , 2E0.E , A75.2F , C0F.04 , B18.9 , D9A.E , E15.A .Câu 43 : Hãy biến hóa các số thập lục phân lẻ dưới đây ra nhị phân :A1F.02 , 2E0.A , A25.EB , C.65 , B8.2 , D9.4F , E5.09Câu 44: Đổi những số sau trường đoản cú hệ thập phân sang hệ nhị phân:a) 218; b) 189;c) 274d) 44,5; e) 25,25; f) 41,3125Câu 45: Đổi các số sau tự hệ nhị phân sang trọng hệ thập phân:a)1111 1100;b) 1110 0110c) 1011 1011;d) 1000 1001
Câu 26: Đổi các số sau từ bỏ hệ thập phân sang hệ thập lục:a)2 68;b) 129; c) 245Câu 47: Đổi các số sau tự hệ thập lục lịch sự hệ thập phân:a) A1F;b) 1A3;c) 1FDCâu 48: Biểu diễn các số sau dùng dấu cùng độ Khủng (8 bit):a) +79;b) +115;c) -27;d) -122Câu 49: Biểu diễn các số sau dùng vết và độ phệ (16 bit):a) +189;b) +175;c) -198;d) -135Câu 50: Chuyển các số dưới đây quý phái số âm mã bù 2 (8 bit):a) 55;b) 42; c) 118;d) 121Câu 51: Chuyển các số sau đây quý phái số âm mã bù 2 (8 bit):a) +59; b) +47; c) -98; d) -39Câu 52: Chuyển những số tiếp sau đây sang số âm mã bù 2 (16 bit):a) 257; b) 178; c) 148; d) 315Câu 53: Chuyển những số sau đây lịch sự số âm mã bù 2 (16 bit):a) 177; b) 159;c) -123; d) -53Câu 54: Có những màn biểu diễn sau (dùng lốt và độ lớn), hãy xác minh quý giá của chúng bằng số thập phân:a) 0100 1111 b) 1011 1100
c) 0000 0010 1001 0010; d) 1000 0010 0110 1100Câu 55: Có các trình diễn sau (dùng mã bù 2 - ko dấu), hãy khẳng định giá bán trị:a) 0100 0001 b) 1011 0100c) 0000 0001 1001 0010; d) 1000 0001 0010 0100Câu 56: Có những biểu diễn sau (cần sử dụng mã bù 2 - có dấu), hãy khẳng định giá trị của chúng:a) 0110 1011 b) 1101 1101c) 0010 0000 0101 0011; d) 1011 1111 1110 1110Câu 57: Cho biết công dụng lúc thực hiện trên máy tính những phxay cùng sau (8 bit) và giải thích:a) 57 + 78 (ko dấu);b) 1trăng tròn + 40 (ko dấu)c) 69 + 40 (bao gồm dấu) ;d) 97 + (-100) (tất cả dấu)e) 104 + 88 (bao gồm dấu);f) (-81) + (-62) (gồm dấu)Câu 58: Sử dụng thuật toán thù dời bịt của Booth thực hiện những phxay nhân sau đâya) 11*12 ; b) 12*14;c) 9*12 ; d) 12*11Câu 59: Hãy chuyển các số thập phân tiếp sau đây ra số nhị phân BCD :a) 215; b) 677; e) 518f) 829Câu 60: Hãy chuyển các số nhị phân BCD ra số thập phân dưới đây :a) 1011 0011 0111; 0111 1000 0101 0110; 0111 1001 0011 0110Câu 61: Hãy đưa những số thập phân sau đây ra số nhị phân BCD rồi cộng theo nhị phân. Kết trái gửi thanh lịch số
thập phân.a) 133 + 456; 358 +241; 522 + 461; 254 + 433.Câu 62: Hãy gửi các số thập phân tiếp sau đây ra số nhị phân BCD rồi cộng theo nhị phân. Kết trái đưa sang sốthập phân.a) 273 + 456; 448 +243; 735 + 461; 253 + 476.Câu 63: Hãy đưa những số âm thập tiếp sau đây ra số BCD bù 9 cùng 1a) -247; -321; -760; -279Câu 64: Hãy đưa những số âm thập sau đây ra số BCD bù 9 cùng 1a) -276; - 482; -159; -178Câu 65 : Hãy gửi các số âm thập phân sau đây ra số BCD bù 9 cộng 1a) -247; -321; -760; -279Câu 66: Hãy gửi những số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Kết quả gửi lịch sự số thậpphâna) 433 - 156; b) 358 -241
Câu 67: Hãy đưa những số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Kết quả gửi sang trọng số thậpphâna) 522 - 461; b) 454 - 433.Câu 68: Hãy gửi những số thập phân tiếp sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Kết quả gửi sang số thậpphâna) - 156 + 433; b) -241 + 358Câu 69: Hãy chuyển các số thập phân sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Kết quả chuyển thanh lịch số thậpphâna) – 461+ 522; b) - 433 + 454Câu 70: Hãy đưa các số thập phân sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Kết quả đưa sang số thậpphâna) – 461 - 522; b) - 433 - 454Câu 71: Hãy gửi các số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Kết trái gửi lịch sự số thậpphâna) - 156 - 433; b) -241 - 358Câu 72: Hãy gửi những số thập phân tiếp sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Kết quả gửi lịch sự số thậpphâna) 483 - 156; b) 758 -241Câu 73: Hãy gửi các số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Kết quả đưa sang trọng số thậpphâna) 495 - 176; b) 791 -247Câu 74: Hãy gửi các số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Kết quả chuyển quý phái số thậpphân
a) 552 - 461; b) 654 - 433.Câu 75: Hãy chuyển các số thập phân tiếp sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Kết quả chuyển thanh lịch số thậpphâna) - 156 + 493; b) -241 + 378Câu 76: Hãy chuyển các số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Kết trái chuyển thanh lịch số thậpphâna) – 461+ 582; b) - 433 + 494Câu 77: Hãy gửi những số thập phân tiếp sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừphâna) – 461 - 722; b) - 463 - 454Câu 78: Hãy đưa những số thập phân sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừphâna) 196 - 433; b) -241 - 658Câu 79: Hãy đưa những số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD rồi trừphâna) – 196 + 433; b) -241 + 658Câu 80: Hãy chuyển các số thập phân sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừphâna) – 396 + 463; b) -341 + 698theo BCD. Kết trái gửi sang trọng số thập
theo BCD. Kết trái đưa lịch sự số thậptheo BCD. Kết quả đưa sang số thậptheo BCD. Kết trái gửi sang số thậpPhần 2 những bài tập lượt thứ :Câu 1: Trong mỗi câu phxay toán nhân triển khai dưới đây những anh chị thực hiện lượt vật dụng dời bit theo từng lượt vật dụng nhânthường thì mỗi bước cho đến khi kết xuất hiệu quả cùng kết xuất kết quả cuối cùng:1.0) 5*6 và 6*5 ; 1.1) 6*7 và 7*6 ; 1.2) 7*8 và 8*7; 1.3) 6*4 và 4*6; 1.4) 2*8 và 8*21.5) 9*6 với 6*9 ; 1.6) 9*7 và 7*9 ; 1.7) 9*8 cùng 8*9; 1.8) 9*4 cùng 4*9; 1.9) 2*9 và 9*2Câu 2: Trong từng câu phnghiền toán nhân thực hiện tiếp sau đây các anh chị sử dụng lượt đồ dùng dời bit theo từng lượt trang bị nhânthường thì từng bước một cho tới khi kết xuất kết quả và kết xuất tác dụng cuối cùng:2.0) - 5*6 với -6*5 ; 2.1) -6*7 với - 7*6 ; 2.2) -7*8 với - 8*7; 2.3) -6*4 cùng -4*6; 2.4) - 2*8 cùng -8*22.5) -9*6 và -6*9 ; 2.6) -9*7 và -7*9 ; 2.7) -9*8 và -8*9; 2.8) -9*4 cùng -4*9; 2.9) -2*9 và -9*2Câu 3: Trong mỗi câu phxay toán thù nhân triển khai dưới đây các anh chị sử dụng lượt vật dụng dời bit theo lượt thiết bị nhânthường thì mỗi bước cho tới Lúc kết xuất tác dụng và kết xuất kết quả cuối cùng:3.0) - 5*-6 với -6*-5 ; 3.1) -6*-7 và - 7*-6 ; 3.2) -7*-8 với - 8*-7; 3.3) -6*-4 và -4*-6; 3.4) - 2*-8 cùng -8*-23.5) -9*-6 và -6*-9 ; 3.6) -9*-7 với -7*-9 ; 3.7) -9*-8 và -8*-9; 3.8) -9*-4 cùng -4*-9; 3.9) -2*-9 cùng -9*-2Câu 4: Trong mỗi câu phxay toán thù nhân thực hiện tiếp sau đây các anh chị thực hiện lượt trang bị dời bit theo từng lượt thiết bị nhânBooth mỗi bước cho tới Khi kết xuất công dụng với kết xuất kết quả cuối cùng:4.0) 5*6 và 6*5 ; 4.1) 6*7 với 7*6 ; 4.2) 7*8 và 8*7; 4.3) 6*4 cùng 4*6; 4.4) 2*8 và 8*24.5) 9*6 và 6*9 ; 4.6) 9*7 cùng 7*9 ; 4.7) 9*8 và 8*9; 4.8) 9*4 với 4*9; 4.9) 2*9 với 9*2Câu 5: Trong từng câu phép tân oán nhân triển khai tiếp sau đây các anh chị sử dụng lượt vật dời bit theo từng lượt vật nhânBooth từng bước cho đến khi kết xuất tác dụng cùng kết xuất hiệu quả cuối cùng:5.0) - 5*6 với -6*5 ; 5.1) -6*7 và - 7*6 ; 5.2) -7*8 cùng - 8*7; 5.3) -6*4 với -4*6; 5.4) - 2*8 cùng -8*25.5) -9*6 và -6*9 ; 5.6) -9*7 và -7*9 ; 5.7) -9*8 với -8*9; 5.8) -9*4 và -4*9; 5.9) -2*9 và -9*2Câu 6: Trong mỗi câu phxay toán thù nhân tiến hành sau đây những anh chị áp dụng lượt thứ dời bit theo từng lượt đồ dùng nhânBooth từng bước cho tới Khi kết xuất kết quả và kết xuất công dụng cuối cùng:
6.0) - 5*-6 với -6*-5 ; 6.1) -6*-7 với - 7*-6 ; 6.2) -7*-8 cùng - 8*-7; 6.3) -6*-4 cùng -4*-6; 6.4) - 2*-8 và -8*-26.5) -9*-6 với -6*-9 ; 6.6) -9*-7 và -7*-9 ; 6.7) -9*-8 cùng -8*-9; 6.8) -9*-4 cùng -4*-9; 6.9) -2*-9 và -9*-2Câu 7: Trong từng câu phép tân oán phân chia thực hiện sau đây những anh chị thực hiện lượt đồ gia dụng dời bit theo đợt đồ gia dụng chiathường thì từng bước một cho đến lúc kết xuất kết quả với kết xuất công dụng cuối cùng:7.0) 56 / 7 ; 7.1) 24/8 ; 7.2) 19/6 ; 7.3) 27/9 ; 7.4) 18/67.5) 33/3 ; 7.6) 30/5 ; 7.7) 23 phần tư ; 7.8) 25/5 ; 7.9) 24/6Câu 8: Chuyển các số thập phân sau đây thành số chnóng đụng đúng đắn đối chọi 32 bits8.0) - 4 254.5 , 8.1) -2 456.125 , 8.2) + 5 213.625 , 8.3) +6 143,5625 , 8.4) -2 453.75Câu 9: Chuyển các số thập phân sau đây thành số chấm rượu cồn đúng chuẩn kxay 64 bits9.0) - 3 254.5 , 9.1) -1 456.125 , 9.2) + 4 213.625 , 9.3) +5 143,5625 , 9.4) -1 453.75

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *