Bạn đang xem: Bài tập xác định điểm gãy

*
*

Bài tập 1: Công ty DC hiện đang có cấu trúc vốn sau đây được xem là cấu trúc vốn tối ưu;Nợ : 25%Cổ phần ưu đãi : 15%Cổ phần thường : 60%Thu nhậo dự kiến của DC trong năm nay là 100.000$. Tỷ lệ chi trả cổ tức 30%. Thuế suất thuế thu nhập giả định là 40% và nhà đầu tư dự kiến lợi nhuận và cổ tức sẽ tăng với 1 tốc độ không đổi là 6% trong tương lai. Năm ngoái DC trả cổ tức 3$/cổ phần. Cổ phần hiện nay bán với giá 30$/cổ phần.DC có được nguồn vốn bằng các cách sau đây:Cổ phần thường: Cổ phần thường mới có chi phí phát hành 10%Cổ phần ưu đãi: Cổ phần ưu đãi mới có cổ tức 6$/cổ phần có thể được bán ra công chúng với giá 50$/cổ phần. Chi phí phát hành 5$/cổ phần.Nợ: Công ty có thể phát hành nợ với lãi suất 12%Giả định rằng chi phí sử dụng vốn sẽ không thay đổi khi vượt qua điểm gãy lợi nhuận giữ lại. Yêu cầu:Tìm điểm gãy trên đường chi phí sử dụng vốn biên tế.Xác định chi phí sử dụng vốn của từng nguồn tài trợ thành phần trong cấu trúc vốn.Tính chi phí sử dụng vốn bình quân trước và sau điểm gãy. Vẽ đường chi phí sử dụng vốn biên tế (WMCC)Bài tập 2: Công ty AM đang xem xét một dự án mở rộng quy mô sản xuất. Dự án này khi thực hiện sẽ đòi hỏi công ty mua đất với giá 100.000$ và xây dựng nhà xưởng với nguyên giá 100.000$. Sau khi thực hiện xong dự án, thu nhập do bán đất dự kiến là 200.000$, thu nhập do bán nhà xưởng dự kiến là 150.000$ (các khoản thu nhập này đã trừ chi phí lien quan đến việc bán). Chi phí trang thiết bị cho dự án là 250.000, chi phí chuyên chở là 10.000$ và lắp đặt là 40.000$.Tất cả tài sản cố định sử dụng trong dự án sẽ được trích khấu hao theo phương pháp tuyến tính cố diịnh theo đời sống kinh tế của dự án là 10 năm. Ngoài ra dự án còn đòi hỏi vốn luân chuyển ban đầu là 70.000$ sau này nhu cầu sẽ tăng thêm 40.000$ ở năm 1, tăng thêm 40.000$ vào năm 2 và giữ nguyên nhu cầu này cho đến năm cuối cùng của dự án. Dự kiến dự án phát sinh EBIT tăng them 100.000$ cho công ty ở năm thứ nhất, sau đó EBIT hàng năm tăng them ở mức 4%/năm cho đến khi kết thúc dự án. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp giả sử là 28%. Yêu cầu:Hãy xác định đầu từ ban đầu cho dự án.Xây dựng dòng tiền cho dự án ? Với lãi suất chiết khấu là 12% anh chị cho biết công ty có nên đầu tư không?Anh chị nào có thể giúp em giải (có giải thích, hướng dẫn) được không ạ? Em đang cần gấp cho kì thi vào thứ 7 này .
*

Xem thêm: Xóa Vĩnh Viễn Tài Khoản Gmail Vĩnh Viễn Trên Máy Tính, Điện Thoại Đơn Giản

*

Ms.HaThành viên mới
trungthaiThành viên mới
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *