Cho 11,36 gam hỗn hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 phản nghịch ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được một,344 lkhông nhiều khí NO (sản phẩm khử độc nhất làm việc đktc) với dung dịch X. Cô cạn dung dịch X sau phản bội ứng được m gam muối bột khan. Giá trị m là:

Phương pháp giải

- vận dụng phương pháp qui đổi nguim tử

Qui thay đổi 11,36 gam các thành phần hỗn hợp có sắt, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 là hỗn hợp của x mol Fe và y mol O.quý khách vẫn xem: Cho 11,36 gam các thành phần hỗn hợp tất cả fe, feo, fe2o3 cùng fe3o4 phản ứng không còn vớ

Ta có: mHH = 56x + 16y = 11,36 (1)

Bảo toàn e:(3n_Fe = 2n_O + 3n_NO = > 3x = 2y + 0,18,,_(2),,)

- áp dụng phương pháp giải nhanh: (m_Fe = frac7.m_hh + 56.n_e10)

Cách 1: áp dụng phương pháp qui đổi nguyên ổn tử

Qui đổi 11,36 gam tất cả hổn hợp tất cả sắt, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 là các thành phần hỗn hợp của x mol Fe cùng y mol O.

Bạn đang xem: Cho 11.36 gam hỗn hợp gồm fe feo fe2o3 fe3o4

Ta có: mHH = 56x + 16y = 11,36 (1)

Bảo toàn e:(3n_Fe = 2n_O + 3n_NO = > 3x = 2y + 0,18,,_(2),,)

Giải hệ (1) và (2) => x = 0,16 mol; y = 0,15 mol

(n_Fe(NO_3)_3 = n_Fe = x = 0,16mol_, = > m_Fe(NO_3)_3 = 0,16.242 = 38,72gam)

Cách 2: vận dụng bí quyết giải nkhô cứng.

(eginarraylm_Fe = frac7.m_hh + 56.n_e10 = frac7.11,36 + 56.0,06.310 = 8,96gam\n_Fe(NO_3)_3 = n_Fe = frac8,9656 = 0,16mol_,_m_Fe(NO_3)_3 = 0,16.242 = 38,72gamendarray)

Đáp án buộc phải lựa chọn là: d

...

*

*

*

*

*

Câu hỏi liên quan

Nung m gam bột sắt trong oxi thu được 3 gam hỗn hợp hóa học rắn X. Hoà tung không còn các thành phần hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 dư thoát ra 0,56 lkhông nhiều NO (đktc) là thành phầm khử tuyệt nhất. Giá trị m là:

Vào nắm kỷ XVII những bên kỹ thuật đã lấy được một mẩu sắt nguyên ổn chất tự những mhình ảnh đổ vỡ của thiên thạch. Sau Khi đem về chống phân tích vì bảo vệ không xuất sắc vì thế nó bị oxi biến thành m gam chất rắn X gồm Fe và các oxit của nó. Để xác định khối lượng của mẩu Fe thì các nhà khoa học đã mang đến m gam chất rắn X bên trên vào vào hỗn hợp HNO3 loãng, dư chiếm được khí NO tuyệt nhất cùng dung dịch muối Y. Cô cạn hỗn hợp muối hạt Y cân nặng 48,4 gam chất rắn khan. Mẩu thiên thạch bằng Fe nguyên ổn hóa học đó có khối lượng là:

Cho 11,36 gam hỗn hợp bao gồm sắt, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản bội ứng không còn cùng với hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử nhất sinh hoạt đktc) cùng dung dịch X. Cô cạn dung dịch X sau phản ứng được m gam muối khan. Giá trị m là:

Nung 8,4 gam Fe trong không gian, sau phản ứng nhận được m gam X có sắt, FeO, Fe2O3 với Fe3O4. Hoà tan m gam tất cả hổn hợp X bởi HNO3 dư, thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị m là:

Nung m gam Fe vào bầu không khí, sau một thời hạn ta chiếm được 11,2 gam tất cả hổn hợp hóa học rắn X bao gồm sắt, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hoà tan không còn 11,2 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X vào hỗn hợp HNO3 dư chiếm được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là thành phầm khử độc nhất vô nhị. Giá trị m là:

Hoà chảy không còn m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả sắt, Fe2O3, Fe3O4 vào dung dịch HNO3 đặc rét chiếm được 4,48 lkhông nhiều khí màu nâu duy nhất (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng chiếm được 145,2 gam muối hạt khan, giá trị m là:

Hoà rã hoàn toàn 49,6 gam hh X tất cả sắt, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 bởi H2SO4 quánh, lạnh nhận được hỗn hợp Y và 8,96 lkhông nhiều khí SO2(đktc). Thành phần Tỷ Lệ về trọng lượng của oxi trong hỗn hợp X và trọng lượng muối bột trong dung dịch Y theo thứ tự là:

Để khử trọn vẹn 3,04 gam tất cả hổn hợp X tất cả FeO, Fe3O4, Fe2O3 cần 0,05 mol H2. Mặt không giống hoà chảy trọn vẹn 3,04 gam hỗn hợp X vào hỗn hợp H2SO4 sệt nóng thì chiếm được thể tích V ml SO2 (đktc). Giá trị V(ml) là:

Hỗn vừa lòng X có Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 cùng với số mol mỗi chất là 0,1 mol hoà chảy hết vào dung dịch Y bao gồm (HCl, H2SO4 loãng) dư thu được hỗn hợp Z. Nhỏ đàng hoàng dung dịch Cu(NO3)2 1M vào dung dịch Z cho tới lúc kết thúc thoát khí NO. Thể tích dung dịch Cu(NO3)2 buộc phải sử dụng cùng thể tích khí bay ra nghỉ ngơi đktc là:

Nung x mol sắt với 0,15 mol Cu trong bầu không khí một thời hạn thu được 63,2 gam hỗn hợp chất rắn. Hoà tan trọn vẹn các thành phần hỗn hợp chất rắn bên trên bằng H2SO4 đặc, nóng, dư chiếm được hỗn hợp Y và 6,72 lkhông nhiều khí SO2 (đktc). Giá trị của x mol là

Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 cùng Fe2O3 bội nghịch ứng hết với dung dịch HNO3 loãng, thu được 1,344 lkhông nhiều NO (đktc) với dung dịch Z. Dung dịch Z tổng hợp tối nhiều 5,04 gam sắt sinh ra khí NO. Biết trong những phản ứng, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Số mol HNO3 đã phản bội ứng là

Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam bột X bao gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3, Cu bởi dung dịch H2SO4 quánh rét, dư. Sau phản nghịch ứng chiếm được 0,504 lkhông nhiều khí SO2 (sản phẩm khử độc nhất vô nhị, đktc) với dung dịch chứa 6,6 gam tất cả hổn hợp muối sunfat. Phần trăm cân nặng của Cu vào X là

Cho 52 gam tất cả hổn hợp A tất cả Fe, FeO, Fe3O4, Cu, CuO vào m gam hỗn hợp H2SO4 98% (to), phản nghịch ứng hoàn toàn chiếm được 2,24 lkhông nhiều khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất), hỗn hợp M đựng 108 gam 2 muối sunfat cùng 1,6 gam chất rắn ko tan chỉ gồm 1 sắt kẽm kim loại. Giá trị của m là

Hoà tan hết m gam các thành phần hỗn hợp X có sắt, FeS, FeS2 cùng S bằng HNO3 nóng dư chiếm được 9,072 lkhông nhiều khí gray clolor độc nhất vô nhị (đktc, thành phầm khử duy nhất) với dung dịch Y. Chia hỗn hợp Y thành 2 phần cân nhau.

Xem thêm: 1000 Mạch Điện Tử Ứng Dụng Cơ Bản Đơn Giản Lý Thú, Mạch Điện Tử Ứng Dụng

Phần 1 mang lại chức năng cùng với dung dịch BaCl2 dư thu được 5,825 gam kết tủa white.

Phần 2 tung vào hỗn hợp NaOH dư thu được kết tủa Z, nung Z vào bầu không khí mang đến trọng lượng ko đổi được a gam chất rắn.

Giá trị của m và a lần lượt là:

Đốt cháy hoàn toàn 6,48 gam các thành phần hỗn hợp X gồm: FeS, FeS2, S, Cu, CuS, FeCu2S2 thì nên cần 2,52 lít oxi và thấy thoát ra 1,568 lkhông nhiều (đktc) SO2. Mặt khác đến 6,48 gam X công dụng hỗn hợp HNO3 lạnh dư chiếm được V lít khí gray clolor nhất (đktc, thành phầm khử duy nhất) cùng hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y công dụng cùng với dung dịch Ba(OH)2 dư nhận được m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là:

Hỗn thích hợp X gồm Fe3O4, CuO, Al, trong số ấy oxi chiếm phần 25% khối lượng. Cho 1,344 lít khí CO (đktc) trải qua m gam X (to), sau đó 1 thời gian thu được hóa học rắn Y với tất cả hổn hợp khí Z gồm tỉ kăn năn đối với H2 bằng 18. Hòa rã hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng dư chiếm được hỗn hợp chứa 3,08m gam muối hạt với 0,896 lkhông nhiều khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của m gần nhất với mức giá trị nào dưới đây ?

Hòa tan không còn a mol FeCO3 vào hỗn hợp HCl (rước dư 10% so với lượng buộc phải dùng) chiếm được hỗn hợp X. Cho hỗn hợp AgNO3 dư vào dung dịch X nhận được b gam kết tủa. Biết sản phẩm khử của N+5

là khí NO duy nhất, các phản bội ứng đầy đủ xẩy ra trọn vẹn. Biểu thức về quan hệ thân a cùng b là


Cơ quan liêu nhà quản: công ty chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát

Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội


Giấy phxay hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GPhường. – BTTTT bởi Sở Thông tin cùng Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *