Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Cho 5 chữ số khác biệt và khác 0

Có 5 phương pháp để chọn chữ số hàng trăm nghìn

=> Có 4 cách để lựa chọn chữ số mặt hàng nghìn

=> Có 3 cách để lựa chọn chữ số hàng trăm

=> Có 2 phương pháp để lựa chọn chữ số sản phẩm chục

=> Có 1 cách nhằm chọn chữ số sản phẩm 1-1 vị

=> Có tất cả 1.2.3.4.5 = 5! = 1trăng tròn số


Ta có 5 giải pháp chọn hàng chục nghìn

4 giải pháp lựa chọn hàng nghìn

3 biện pháp chon hàng trăm

2 giải pháp chọn hang chục

1 cách lựa chọn sản phẩm solo vị

Nên có thể lập được:5*4*3*2*1=1đôi mươi số có 5 chữ số


gọi số gồm 5 chữ số là abcde

Có 5 cách lựa chọn a

5 bí quyết chọn b

5 phương pháp chọn c

5 phương pháp chọn d

5 phương pháp lựa chọn e

Vậy trường đoản cú 5 chữ số đó hoàn toàn có thể lập được:

5x5x5x5x5=3125(số)


uk ngôi trường hợp 2 : Trong 5 số có số 0

Có 4 giải pháp lựa chọn a

5 cáchlựa chọn b

5 biện pháp lựa chọn c

5 giải pháp chọn d

5 giải pháp chọn e

Vậy có tát cả :

4x5x5x5x5=2500(sô)


Có 5 cây,mỗi cây tất cả 5 cành ,từng cành tất cả 5 lá ,mỗi lá gồm 5 chồi ,mỗi chồi tất cả 5 nụ

Vậy bao gồm vớ cả

5x5x5x5x5=3125(số)

Đáp số :3125 số


XÉT 2 TH

TH 1 có số 0

số chữ số sống hàng vạn là 4

số chữ số sống hàng trăm là 4 ( vì chưng hàng vạn ko đem số 0 nên số 0 được mang ở đây)

số chữ số làm việc hàng trăm là 3

số chữ số nghỉ ngơi hàng trăm là 2

số chữ số làm việc mặt hàng đơn vị là một (vì chưng cđọng từng mặt hàng đem đi 1 số ) ( cái giải thích vào ngoặc bạn ko bắt buộc ghi đâu)

sốsố lập gồm 5 chữ sốlà 4*4*3*2*1=......(số)

TH2 KHÔNG CÓ SỐ 0

SỐ CHỮ SỐ HÀNG CHỤC NGHÌN LÀ 5 HÀNG NGHÌN LÀ 4 HÀNG TRĂM LÀ 3 HÀNG CHỤC LÀ 2 VÀ HÀNG ĐV LÀ 1 (CHÚ Ý BẠN CẦN TRÌNH BÀY NHƯ TH1 NHA ĐÂY LÀ MK NGẠI VIẾT)

SỐ CHỮ SỐ LẬP.. ĐC LÀ 5*4*3*2*1 = ...... (SỐ)

ĐÁP SỐ .........................

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau


Đúng 0
Bình luận (0)

-TH1: bao gồm 0

Có 4 biện pháp lựa chọn cs hàng trăm nghìn

Có 4 phương pháp chọn cs hàng nghìn

Có 3 biện pháp chọn cs hàng trăm

Có 2 bí quyết chọn cs sản phẩm chục

Có 1 cách chọn cs sản phẩm ĐV

Số sốlập được là:

4 .4 . 3 . 2 . 1= 96 (số)

-TH2: k tất cả 0

Có 5 cách lựa chọn cs hàng chục nghìn

Có 4 bí quyết chọn cs hàng nghìn

Có 3 giải pháp chọn cs sản phẩm trăm

Có 2 bí quyết chọn cs hàng chục

Có 1 cách chọn cs mặt hàng ĐV

Số số lập đc là:

5 . 4 . 3 . 2 . 1=1trăng tròn (số)

Đs:........

Nhớ k mang lại mk nha


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho 5 chữ số khác nhau ( các bạn từ lựa chọn ). Với thuộc cả 5 chữ số này hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu số bao gồm 5 chữ số?


Lớp 6 Tân oán
3
0
Gửi Hủy

(5cdot5=25)so


Đúng 0

Bình luận (0)

nếu nlỗi ko phải không giống nhau thì số nào thì cũng vậy hết.

các bạn chỉ việc đem 5 x 5 x 5 x 5 x 5 = 3125

vậy lập được vớ cả: 3125 số


Đúng 0
Bình luận (0)

Sai không còn rồi! Bằn 120 số cơ


Đúng 0
Bình luận (0)
> ">

mang lại 5 chữ số không giống nhau. Với thuộc cả 5 chữ số này có thể lập đc từng nào số gồm 5 chữ số ?

>


Lớp 6 Toán thù
2
0
Gửi Hủy

Cho 5 chữ số khác nhau.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giả Lập Máy Ps1 Trên Pc, Hướng Dẫn Chơi Giả Lập Ps1 Trên Pc

Với cùng cả 5 chữ số này rất có thể lập được bao nhiêu số gồm 5 chữ số? Cáchkhác:A67=5040A76=5040số có6chữ số không giống nhau.


Đúng 0

Bình luận (0)

Xét hai ngôi trường hợp

1. Không tất cả chữ số 0

lúc đó :

Hàng chục nghìn bao gồm 5 sự lựa chọn

Hàng nghìngồm 5 sự lựa chọn

Hàng trămgồm 5 sự lựa chọn

Hàng chụcbao gồm 5 sự lựa chọn

Hàng solo vịtất cả 5 sự lựa chọn

=> Số các số hoàn toàn có thể lập là : 5.5.5.5.5 = 3125 số

2. Có chữ số 0

lúc đó :

Hàng chục nghìntất cả 4sự lựa chọn

Hàng nghìnbao gồm 5 sự lựa chọn

Hàng trămgồm 5 sự lựa chọn

Hàng chụccó 5 sự lựa chọn

Hàng đối kháng vịcó 5 sự lựa chọn

=> Số các số là : 4.5.5.5.5 = 2500

Vậy hoàn toàn có thể viết 3125 số ( không có chữ số 0 )

2500 số ( gồm chữ số 0 )


Đúng 0
Bình luận (0)

cùng với những hàng đầu , 2 , 3 , 4 , 5 ta lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số chia không còn mang lại 5 ? biết các số đó rất có thể bao gồm các chữ số giống nhau hoặc khác nhau phần đa đc!


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi Hủy
số gồm 5 chữ số chia không còn mang lại 5 có một dạng ( ****5 )

ta gồm : * 1 gồm 4bí quyết lựa chọn ( quăng quật số0 ra )

* 2 gồm 5 biện pháp chọn

* 3 tất cả 5 cách chọn

* 4 bao gồm 5 bí quyết chọn

vậy số có5 chữ số phân chia không còn mang đến 5 là :

4 x 5 x 5 x 5 = 500 ( số )

số bao gồm 5 chữ số chia không còn mang lại 4có một dạng ( ***5 )

ta có : * 1 bao gồm 4phương pháp chọn ( quăng quật số0 ra )

* 2 bao gồm 5 bí quyết chọn

* 3 bao gồm 5 cách chọn

vậy số tất cả 4chữ số chia không còn mang lại 5 là :

4 x 5 x 5 = 100 ( số )

đáp số : số bao gồm 4 chữ số : 100 số

: số có 5 chữsố : 500 số


Đúng 0

Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
huyenthoaidota.vn