Đề thi học sinh xuất sắc lớp 6 môn Tân oán số 1

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TƯ NGHĨAKÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNNăm học: 2016 - 2017Môn thi: Toán 6Thời gian: 150 phút (không nói thời hạn giao đề)
Câu 1.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi toán 6 cấp huyện

(3,0 điểm) Cho
*
. Tìm cực hiếm của n để:a) A là một trong những phân số.b) A là một trong những nguyênCâu 2. (4,0 điểm)a) Không quy đồng hãy tính tổng sau:
*
b) So sánh Phường. với Q, biết:
*
*
Câu 3. (3,0 điểm): Tìm x, biết:a) (7x - 11)3 = 25.52 + 200
b)
*
x +
*
= - 13,25Câu 4. (3,0 điểm) Tại lớp 6A, số học viên giỏi học kỳ I bằng
*
số sót lại. Cuối năm gồm thêm 4 học sinh đạt nhiều loại xuất sắc yêu cầu số học viên tốt bằng
*
số sót lại. Tính số học sinh của lớp 6A.Câu 5. (2,0 điểm) Cho
*
là số tất cả sáu chữ số, chứng minh
*
số là bội của 3.Câu 6. (5,0 điểm) Cho góc xAy, trên tia Ax lấy điểm B thế nào cho AB = 5 centimet. Trên tia đối của tia Ax rước điểm D sao cho AD = 3 cm, C là 1 trong những điểm trên tia Ay.a) Tính BD.b) Biết góc BCD = 85o, góc BCA = 50o. Tính ACDc) Biết AK = 1 centimet (K trực thuộc BD). Tính BKĐáp án đề thi học sinh xuất sắc môn Toán thù lớp 6 - Số 1

*
2)
*
Câu II: (4.0 điểm)1) So sánh P. với QBiết
*
với
*
2) Tìm nhị số tự nhiên và thoải mái a cùng b, biết: BCNN(a, b) = 420; ƯCLN(a, b) = 21 và a + 21 = b.

Xem thêm: Phim Vì Sao Đưa Anh Tới

Câu III: (4.0 điểm)1) Chứng minc rằng: Nếu 7x + 4y ⋮ 37 thì 13x +18y ⋮ 372) Cho
*
Tính B – ACâu IV. (6.0 điểm)Cho xÂy, bên trên tia Ax mang điểm B làm sao cho AB = 6 centimet. Trên tia đối của tia Ax lấy điểm D sao cho AD = 4 cm.1) Tính BD.2) Lấy C là một trong điểm bên trên tia Ay. Biết BĈD = 80o, BĈA = 45o. Tính AĈD3) Biết AK = 2 centimet (K ở trong BD). Tính BKCâu V: (2.0 điểm)1) Tìm những số tự nhiên và thoải mái x, giống hệt cho:
*
2) Tìm số thoải mái và tự nhiên n để phân số
*
đạt GTLN. Tìm quý giá lớn nhất đóĐáp án đề thi học viên giỏi môn Toán lớp 6 - Số 2