2 Đề đánh giá học tập kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh gồm giải đáp theo giáo trình Family & Friends 2 dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 2 năm 2020 - 2021 vày huyenthoaidota.vn sưu tầm cùng đăng cài. Đề kiểm soát giờ đồng hồ Anh lớp 2 gồm nhiều dạng bài bác tập trắc nghiệm giờ Anh 2 khác biệt giúp những em học viên lớp 2 nâng cấp tài năng làm bài thi hiệu quả.

Bạn đang xem: Đề thi học kì tieng anh family and friends 2


2 Đề thi tiếng Anh học kì 1 Family và Friends special edition có đáp án

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kỳ 1 family và friends bao gồm giải đáp - Đề số 1Đề thi học kì 1 family & friends 2 có lời giải - Đề số 2

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 family and friends tất cả giải đáp - Đề số 1

I. Read và match. 1. What is this?A. My name is My Le.2. Is that your ball?B. Yes, it is.3. What is your name?C. It is on the bed.4. Is he a student?D. It is a kite.5. Where is your teddy bear?E. No, he isn"t.

II. Fill the blank. a/ an/ is/ yes/ hand/1. This is my _____. There are five sầu fingers.2. It"s ____ eraser.3. Is this Tom? - _____, it is.4. There is _____ pen on the table.5. Where _____ your book?III. Reorder. 1. that/ eraser/ Is/ an/ ?/________________________2. isn"t/ No, / it/ ./________________________3. doll/ Where/ your/ is/ ?/________________________4. under/ It"s/ box/ the/ ./________________________5. a/ teacher/ is/ She/ ./________________________ĐÁPhường ÁNI. Read & match. 1 - D; 2 - B; 3 - A; 4 - E; 5 - C;II. Fill the blank.1 - hand; 2 - an; 3 - Yes; 4 - a; 5 - is;III. Reorder.1 - Is that an eraser?2 - No, it isn"t.3 - Where is your doll?4 - It"s under the box.5 - She is a teacher.

Đề thi học tập kì 1 family và friends 2 có giải đáp - Đề số 2

I. Look and read. Put a (√) or a (X).There is an example.
II. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. There is one example.III. Order the words. There is one example.0. She"s / student. / a/She’s a student.1. my / It’s / ice cream. / brother’s______________________________2. isn’t / a / She / teacher.
______________________________3. slide. / It’s / the / under_______________________________4. your / teddy bear? / Where’s_______________________________5. is / This / my / mom._______________________________6. a / He’s / farmer._______________________________IV. Look at the pictures & read the questions. Write one-word answers.There are two examples.ĐÁP ÁNI. Look and read. Put a (√) or a (X).There are two examples.1 - V; 2 - X; 3 - V; 4 - XII. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. There is one example.
1 - hand; 2 - eyes; 3 - doll; 4 - carIII. Order the words. There is one example.1 - It’s my brother’s ice-cream.2 - She isn’t a teacher.3 - It’s under the slide.4 - Where’s your teddy bear?5 - This is my mom.6 - He’s a farmer.IV. Look at the pictures and read the questions. Write one-word answers.There are two examples.1 - pool2 - ball3 - duck4 - doll5 - kite6 - fourTrên đây là Đề kiểm thi giờ Anh học kì 1 lớp 2 kèm lời giải. Mời bạn đọc đọc thêm những tư liệu ôn tập tiếng Anh lớp 2 khác nhau nlỗi Để học xuất sắc Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học tập kì 1 lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 trực tuyến đường,... được update thường xuyên trên huyenthoaidota.vn.

Xem thêm: Lặng Nhìn Cuộc Sống Để Tìm Lại Chính Mình, Lặng Nhìn Cuộc Sống


Để nhân thể thảo luận, share tay nghề về đào tạo với học tập các môn học tập lớp 2, huyenthoaidota.vn mời những thầy cô giáo, những bậc prúc huynh cùng chúng ta học viên truy cập team riêng biệt dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 2. Rất ước ao nhận thấy sự cỗ vũ của những thầy cô với các bạn.
Sở 100 đề thi Toán thù học kì 1 lớp 2 kèm lời giải được tải nhiều nhất Đề thi tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 i-learn Smart Start năm 20trăng tròn
*
Phiếu bài bác tập vào ngày cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 16 Đề thi tiếng Anh lớp 2 học tập kì 1 năm 2020 - 2021 Đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp hai năm 2019 - 20trăng tròn Đề cương cứng ôn tập môn Toán lớp 2 học kì một năm 20trăng tròn - 2021 Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Tân oán năm 2020 - 2021 - Đề 2 Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán thù năm 2020 - 2021 - Đề 4 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kì 1 i-learn Smart Start năm 20đôi mươi số 2 Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp hai năm 2019 - 2020 Đề thi tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 năm 2019 - 20trăng tròn
*
2 Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn giờ đồng hồ Anh có file nghe Tổng thích hợp các dạng ôn tập luyện từ với câu học kì 1 lớp 2