Trung trung ương Toán học ucozkhông tính tiền.com trình làng với các em học viên lớp 4 tuyển tập 95 bài toán Ôn thi ViOlympic Tân oán lớp 5 bên dưới đây:

TẬP. 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬPhường SỐ, DẤU HIỆU CHIA HẾT

Bài ViO.01 Viết số tự nhiên bé dại độc nhất vô nhị tất cả tổng các chữ số bằng 12

Bài ViO.02 Viết số thoải mái và tự nhiên nhỏ độc nhất vô nhị gồm các chữ số không giống nhau cùng tổng những chữ số bằng 12.Quý Khách sẽ xem: Trung bình cộng của những số tất cả 3 chữ số mà từng số đó phân tách hết cho 2 là

Bài ViO.03 Viết số tự nhiên nhỏ dại tuyệt nhất có các chữ số khác nhau cùng tổng những chữ số bởi 21.

Bạn đang xem: Trung bình cộng tất cả các số lẻ có 3 chữ số chia hết cho 5

Bài ViO.04 Viết số tự nhiên nhỏ độc nhất vô nhị bao gồm các chữ số khác nhau cùng tổng những chữ số bằng 32.

Bài ViO.05 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có 5 chữ số mà lại tổng các chữ số bằng 15

Bài ViO.06 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất gồm 5 chữ số với những chữ số không giống nhau mà lại tổng các chữ số bởi 20

Bài ViO.07 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có 4 chữ số có tổng những chữ số bởi 23

Bài ViO.08 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn số 1 tất cả 4 chữ số, những chữ số khác biệt với gồm tổng những chữ số bởi 18.

Bài ViO.09 Viết số tự nhiên lớn nhất gồm những chữ số khác biệt cùng tổng các chữ số bởi 18.

Bài ViO.10 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn số 1 bao gồm những chữ số không giống nhau cùng tổng những chữ số bằng 23

Bài ViO.11 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có các chữ số khác nhau với tổng các chữ số bằng 30

Bài ViO.12 Viết số thoải mái và tự nhiên nhỏ nhất có các tích các chữ số bởi 12

Bài ViO.13 Viết số tự nhiên nhỏ tuổi duy nhất có các tích các chữ số bằng 24

Bài ViO.14 Viết số tự nhiên lớn nhất tất cả những chữ số khác biệt và tích các chữ số bằng 72

Bài ViO.15 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn số 1 gồm các chữ số khác biệt với tích các chữ số bởi 80

Bài ViO.16 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn số 1 tất cả các chữ số không giống nhau cùng tích các chữ số bởi 720

Bài ViO.17 Với 5 chữ hàng đầu, 2, 3, 4 rất có thể viết được từng nào số tự nhiên gồm 3 chữ số.

Bài ViO.18 Với 5 chữ hàng đầu, 2, 3, 4 rất có thể viết được từng nào số thoải mái và tự nhiên gồm 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.19 Với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 rất có thể viết được từng nào số tự nhiên gồm 3 chữ số.

Bài ViO.đôi mươi Với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên tất cả 3 chữ số khác nhau.

Bài ViO.21 Với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.22 Với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 có thể viết được bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số, từng nào số lẻ gồm 4 chữ số.

Bài ViO.23 Cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên tất cả 3 chữ số, các chữ số khác biệt và phân chia không còn cho 3.

Bài ViO.24 Cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số, những chữ số khác nhau và phân tách hết mang lại 5.

Bài ViO.25 Có bao nhiêu số tự nhiên tất cả 3 chữ số, gồm tổng những chữ số bởi 7 với phân chia hết cho 5.

Bài ViO.26 Cho số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và giữ nguyên máy tự các chữ số sót lại sẽ được số sót lại là số lớn nhất rất có thể. Số lớn nhất rất có thể đó là số nào?

Bài ViO.27 Cho số A = 1234567891011121314151617181920. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A với không thay đổi thứ trường đoản cú những chữ số sót lại và để được số sót lại bao gồm 15 chữ số cùng là số nhỏ bé duy nhất hoàn toàn có thể. Số bé nhất có thể sẽ là số nào?

Bài ViO.28 Viết liên tục 10 số chẵn khác 0 trước tiên để được một vài thoải mái và tự nhiên. Hãy xóa đi 10 chữ số của chính nó cơ mà vẫn không thay đổi sản phẩm từ bỏ của bọn chúng và để được sốlớn số 1, số bé nhất?

Bài ViO.29 Có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên tất cả 4 chữ số mà lại trong các số ấy bao gồm tối thiểu nhị chữ số như là nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho thấy gồm tất cả từng nào số bao gồm 3 chữ số mà trong những số ko chứa chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho biết tất cả tất cả từng nào số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số khác biệt cơ mà tổng 4 chữ số của từng số đó bằng 10.

Bài ViO.32 Hãy cho biết thêm cùng với những chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì có thể viết được tất cả từng nào số có 3 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.33 Có từng nào cách sắp xếp 5 các bạn học sinh A, B, C, D, E ngồi vào trong 1 cái ghế dài sao cho:

a) quý khách C ngồi thiết yếu giữa?b) Hai bạn A và E ngồi ngơi nghỉ nhị đầu ghế?


*

Bài ViO.34 Với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 fan ta lập đa số số tất cả bốn chữ số khác biệt.

a) Có từng nào số nhỏ tuổi rộng 5000?b) Có bao nhiêu số chẵn nhỏ dại hơn 7000?

Bài ViO.35 Từ 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được từng nào số khác nhau sao cho trong các số đó luôn luôn có mặt chữ số 0 cùng chữ tiên phong hàng đầu.

Bài ViO.36 Từ 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rất có thể lập được từng nào số tất cả 6 chữ số khác nhau trong các số ấy tốt nhất thiết phải xuất hiện chữ số 4.

Bài ViO.37 Có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau nhưng mà tổng các chữ số kia bởi 18?

Bài ViO.38 Có bao nhiêu số Smartphone tất cả 6 chữ số? Trong đó gồm bao nhiêu số điện thoại thông minh có 6 chữ số khác nhau?

Bài ViO.39 Từ những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rất có thể lập được bao nhiêu:

a) Số bao gồm 5 chữ số không giống nhau?b) Số chẵn có 5 chữ số khác nhau?c) Số bao gồm 5 chữ số khác nhau cùng đề xuất có mặt chữ số 5?

Bài ViO.40 Có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có nhị chữ số mà lại hàng chục lớn hơn sản phẩm solo vị?

Bài ViO.41 Tìm số 1a2b biết số đó phân tách đến 2; 5 và 9 thuộc dư 1.

Bài ViO.42 Tìm số 8a3b biết số kia phân chia hết mang đến 2 cùng 5, còn phân chia 9 dư 8.

Bài ViO.43 Tìm số 4a8b biết số kia phân chia không còn cho 2, còn phân tách mang lại 5 và 9 cùng dư 1.

Bài ViO.44 Tìm số bé bỏng độc nhất không giống 1 nhưng mà khi phân tách cho 2; 3; 4; 5 cùng 6 cùng bao gồm số dư bằng 1.

Bài ViO.45 Tìm số bé nhỏ tuyệt nhất mà lại Khi chia cho tất cả 2; 3; 4; 5 cùng 6 gồm số dư lần lượt là 1; 2; 3; 4 và 5.

Bài ViO.46 Tìm số bé duy nhất tất cả 3 chữ số nhưng mà phân tách hết cho cả 2; 3; 4; 5 cùng 6.

Bài ViO.47 Tìm số bé nhỏ tuyệt nhất bao gồm 3 chữ số nhưng mà Khi chia cho 2; 3; 4; 5 cùng 6 thuộc gồm số dư là một.

Bài ViO.48 Trung bình cộng tất cả những số chẵn có 3 chữ số phân tách không còn mang lại 9 bằng?

Bài ViO.49 Trung bình cộng toàn bộ những số lẻ có 3 chữ số chia không còn cho 5 bằng?

Bài ViO.50 Tìm số nhỏ xíu tuyệt nhất bao gồm 4 chữ số khác biệt phân tách không còn cho tất cả 2; 5; 9.

Bài ViO.51 Hãy cho thấy bao gồm tất cả bao nhiêu số lẻ bao gồm 4 chữ số phân chia hết đến 9?

Bài ViO.52 Hãy cho thấy bao gồm toàn bộ bao nhiêu số gồm 4 chữ số phân tách không còn cho tất cả 2; 3 và 5?

Bài ViO.53 Có toàn bộ từng nào số chẵn tất cả 3 chữ số mà các số đó đều không phân tách không còn cho 3?

Bài ViO.54 Có bao nhiêu số chẵn bao gồm 4 chữ số phân chia hết cho 9?

Bài ViO.55 Tìm số nhỏ dại độc nhất vô nhị không giống 0 mà phân tách hết cho cả 2; 3; 4; 5 và 6.

Bài ViO.56 Tìm số 6a2b biết số kia chia hết đến 2 còn phân chia đến 5 với 9 cũng dư 3.

Bài ViO.57 Tìm số 3a7b biết số kia phân tách hết cho cả 2; 5 và 9.

Bài ViO.59 Tìm số 2a8b biết số đó phân chia hết mang lại 2 và 9, phân chia đến 5 dư 4.

Xem thêm: Phim Cô Thắm Về Làng (Phim Truyền Hình), Cô Thắm Về Làng

Bài ViO.60 Hãy cho biết thêm tất cả toàn bộ từng nào số có 4 chữ số phân tách không còn cho cả 2 với 5.

Bài ViO.61 Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái bao gồm 3 chữ số nhưng mà chia hết mang lại 5. Tính tổng toàn bộ những số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho thấy tất cả toàn bộ bao nhiêu số tất cả 4 chữ số khác biệt không phân tách hết đến 3.

Bài ViO.63 Hãy cho thấy thêm bao gồm toàn bộ bao nhiêu số tất cả 4 chữ số khác biệt phân chia hết cho 3?

Bài ViO.64 Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số tất cả 4 chữ số mà những số kia phân tách đến 5 dư 2.

Bài ViO.65 Cho những chữ số 0; 1; 2; 3 cùng 5. Hỏi lập được từng nào số lẻ bao gồm 4 chữ số khác nhau phân tách hết mang lại 5?

Bài ViO.66 Tìm số tự nhiên và thoải mái lớn số 1 bao gồm tía chữ số, hiểu được số đó chia hết mang đến 4 với phân chia mang lại 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 Tìm a nhằm 31a31a31a phân chia không còn đến 7.

Bài ViO.68 Tìm những chữ số a, b để:

a) a378b phân tách hết mang lại 72.b) 24a68b phân tách hết mang đến 48.

Bài ViO.69 Tìm số tự nhiên nhỏ nhất để Lúc phân chia đến 5, 8, 12 thì số dư theo trang bị từ bỏ là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm những chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 Tìm số thoải mái và tự nhiên bé dại độc nhất vô nhị khác 1 làm thế nào để cho rước số kia chia đến 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì thuộc dư 1.

Bài ViO.72 Tìm a biết 3456a7 phân tách đến 8 dư 5.

Bài ViO.73 Có từng nào số gồm 5 chữ số mà mỗi số vừa chia hết mang lại 4 vừa phân chia hết mang đến 5.

Bài ViO.74 Tìm số bé dại nhất có 2 chữ số biết số đó phân tách 8 dư 7, phân tách 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau và:

a) Các số này lớn hơn 300000?b) Các số này lớn hơn 300000 với phân tách hết mang đến 5?

Các số này lớn hơn 350000?

Bài ViO.76 Tìm số nhỏ dại độc nhất gồm 5 chữ số phân chia không còn cho tất cả 2; 3 với 5.

Bài ViO.77 Tìm các chữ số a, b làm sao cho a35b chia hết mang đến 45.

Bài ViO.78 Tìm a + b biết 30a5b phân tách hết đến 30.

Bài ViO.79 Trong cửa hàng có 5 vỏ hộp, từng hộp chỉ đựng chén hoặc đĩa. Số lượng bát hoặc đĩa trong 5 hộp đó là 19; 22; 32; 35; 37 mẫu. Sau Khi phân phối hết số đĩa vào một vỏ hộp thì số chén bát những gấp tứ lần số đĩa sót lại. Tính số chén bát lúc đầu cùng số đĩa lúc đầu.

Bài ViO.80 Cho số 99….99 (2013 số 9). Hỏi yêu cầu ngắn hơn tối thiểu từng nào đơn vị chức năng để được số chia không còn cho 45

Bài ViO.81 Cho số 222…22 (2017 số 2). Cần cung ứng số này ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng và để được số bắt đầu chia không còn mang lại 44.

Bài ViO.82 Cho số 777…77 (2017 số 7). Cần ngắn hơn tối thiểu bao nhiêu đơn vị và để được số bắt đầu phân chia không còn cho 63.

Bài ViO.83 Cho số 7878…78 (2017 số 78). Cần cấp dưỡng tối thiểu từng nào đơn vị chức năng sẽ được số new chia không còn cho 65.

Bài ViO.84 Cho số 77…777 (2013 số 7). Hỏi đề xuất tiết kiệm hơn ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số phân chia hết đến 63.

Bài ViO.85 Cho số 33….333 (2013 số 3). Thêm tối thiểu từng nào đơn vị chức năng để được số mới chia không còn đến 24

Bài ViO.86 Tìm số thoải mái và tự nhiên nhỏ tuổi nhất gồm 9 chữ số ,phân chia không còn mang lại 9 cùng bao gồm những đặc điểm sau:

– trường hợp xóa 1 chữ số tận cùng thì được một số phân chia không còn mang lại 8

– nếu xóa 2 chữ số tận cùng thì được một số ít phân tách không còn đến 7

– giả dụ xóa 3 chữ số tận thuộc thì được 1 số chia không còn đến 6

– nếu như xóa 4 chữ số tận thuộc thì được một số ít chia hết mang lại 5

– trường hợp xóa 5 chữ số tận cùng thì được một số ít phân chia hết đến 4

– nếu như xóa 6 chữ số tận cùng thì được một số ít phân tách hết mang đến 3

– giả dụ xóa 7 chữ số tận thuộc thì được một số ít chia không còn mang đến 2

Bài ViO.87 Có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái tất cả 4 chữ số chia không còn mang đến 5 cùng tất cả đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 Có từng nào số thoải mái và tự nhiên tất cả bốn chữ số trong đó:

a) Mỗi chữ số đều chẵnb) Tổng những chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 Cho các số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được từng nào số chẵn tất cả 3 chữ số khác nhau tự các chữ số bên trên.

Bài ViO.90 Cần ít nhất bao nhiêu số 3 để tạo ra thành các số gồm tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết tiếp tục 15 số lẻ ban đầu từ một kế tiếp xóa đi 10 chữ số của số nhận ra nhằm còn lại một trong những lớn số 1 (giữ nguyên lắp thêm từ các chữ số). Hãy tìm số lớn nhất đó.

Bài ViO.92 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất nhưng mà trong những số đó theo trang bị tự tự trái sang trọng phải, mỗi chữ số (cho tới chữ số sản phẩm trăm) phần nhiều bởi tổng của 2 chữ số liền sau nó.

Bài ViO.93 Có từng nào số thoải mái và tự nhiên bao gồm các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 15.

Bài ViO.94 Có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái tất cả 3 chữ số cơ mà chữ số hàng trăm to hơn chữ số hàng chục, chữ số hàng chục to hơn chữ số hàng đơn vị.

Bài ViO.95 Có từng nào số thoải mái và tự nhiên gồm 3 chữ số mà chữ số hàng trăm bởi vừa đủ cộng của chữ số hàng trăm với chữ số mặt hàng đơn vị chức năng.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *