Trường Sơn Ðông, Trường Sơn TâyBên nắng đốt, mặt mưa quâyEm dang tay, em xonai lưng tayChẳng thể nào mà lại xua chảy mâyMà chẳng thể nào mà lại che anh được.Chứ đọng rút sợi thương, nay anh chắp mái lợpRút gai ghi nhớ, đan vòm xanhNghiêng sườn Đông nhưng bịt mưa anhNghiêng sườn Tây xoã bóng đuối.Rợp trời thương, ấy mấy màu xanh da trời suốtMà em nghiêng hết ấy mấy về phương thơm anhMà em nghiêng hết ấy mấy về pmùi hương anh.


Bạn đang xem: Trường sơn đông trường sơn tây bên nắng đốt bên mưa quây


Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Văn Hóa Đọc Sách Là Gì ? Đọc Sách Có Tác Dụng Gì? Nghị Luận Về Văn Hóa Đọc Của Giới Trẻ Hiện Nay

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.