Bàn về phong thái qua màn Cha vợ.Hà Vĩnh mong ngay lập tức nhanh chóng cưới Vivian, còn cô thì lại không chịu.- Anh xem, em bây chừ thai năm tháng rồi, một cái bụng vẫn tròn nlỗi vầy, còn bị mập lên gần chục kí, tròn lẳn tròn lơ như vầy, khoác áo cưới sao mà đẹp nhất, chụp hình cưới sao nhưng rất đẹp, rồi nay mai người ta mỉm cười nói bản thân cưới chạy thai, quê chết luôn.Thật ra, quê thì cô ko hại nhưng chỉ sợ hãi xấu thôi.- Nói phổ biến, em nhất mực không chịu đựng cưới ngay tắp lự, ngóng con thôi nôi rồi cưới cũng không muộn mà lại.- Con thôi nôi? Nghĩa là anh phải ngóng thêm 16 mon nữa?! Không được, một ngày anh cũng không thích hóng chớ nói là 16 mon.Hà Vĩnh vơi tiếng nói vơi Vivian.- hay những mình đăng kí kết hôn trước, sau đó có tác dụng một buổi tiệc thân mật vào mái ấm gia đình với nhau, sau đây bé thôi nôi sẽ có tác dụng lại một lễ cưới hùng hổ hơn, được không em, được không bà xã yêu thương, được không bà xã đại nhân?- Anh còn dám nói tới từ "đăng kí kết hôn". Không nên anh đã tiền trảm hậu tấu, làm sách vở và giấy tờ kết duyên chấm dứt không còn rồi sao?- Sao em biết?Vivian tức bực đnóng anh một cái.- Anh nghĩ về sao, thì Ngô Thời Nhân nói chđọng sao.- Cái thương hiệu này thiệt là, không được, hôm như thế nào anh buộc phải nói đến Lylia biết không còn số quỹ Black của hắn bắt đầu được.- Đúng kia, anh làm cho đi, dạy dỗ mang lại hắn một bài học, bạn đâu cơ hội nào cũng sợ hãi thế gian ko loạn.Hà Vĩnh mỉm cười cầu hòa với Vivian.- Thì...chưa phải tại anh cấp quá tốt sao, em xem, bây giờ đăng kí hôn phối chấm dứt rồi, bản thân làm cho bữa tiệc mái ấm gia đình nữa là xong xuôi, đề xuất ko, kế tiếp anh đang đưa vợ đi du lịch. Anh có trang trại nho bên Pháp khôn xiết đẹp, anh chuyển em tới đó dạo chơi nha.


Bạn đang xem: Xuyên vào sách thành nữ phụ độc ác tổng tài quyết trở mình

eTp7xHOY1aVaMn2n9uoI2JCHEZhqdhO5Eb4V9l5wlT2Rutzc/cRU3U8UGqxab2bnYr+rZZsKASse8Q/i2b8UBoLCS3+YRhS/HatAd94PzDzCnNRL3DodZwIolRB+mbO1sKjVYfWuCWeeLV4WiBu+/Mn3lbg5yFOxuXI10NcoalJsWr94SnGmOuQBjeQDF5LI6XQB34fTFWcngVvY9y7qyY4IU6l+biH8l20/qj10MGr9akg/iCA8EoGnzuH1r24bXxtcCXxtFvY6PoM+bRF8hfLIIEJqXucp7hLETtyv01hHzCX70YwBZpQEZEKTRxzZJXgt2dyg66qTydeH+PkiOW+FdEziRoXdDMZKSX8ZtqBQms+Dwsz7Us9FfBHahvjIk6PIMjkwwnf9zCLuRXr3kzuCwrkqD/Hbv6rtySrqf8kJtif0jIkyTNqvLLk/kkB5mFsdvREWsLHHxTTnSZplXHXKr7VBXUoDwWfZVIgo8rdZrU8bWXBR/1KDy8w1dqQ9I1gcP3gJEVPlFW2OviCbuCk05+KweRq7VL+uM3FmJ1JiSZziaVj3RdTsV4gP8AYd79imGzr211/iWnqQIqKlkZihnvCU7mTbSbANKUFNFdPzjMqfvvWtFyPd5GP1y+Dh0KNSSPg2w/PvKEggOLALGIZSzmoOYN3S89jqK0KKZROFtBc04k2Wo4KiSteHGHa4lpOlljNjyTpvguFhMz0JJkxFUyWZY5w5SmvG6slTLx0sUbLl4gOnQUXT582TXr0JKQIqz7mzKf+hDaz8fDD0kMwxgztoHoxdg8TadWMgUDtepsuTSSKaFeb48Un9ltBM+Zk5cMCUrRDpg+ISOn42DvoXIn8pLI6frZRdGn0SxsVYlGadAJTNHA8QTE1Rbp/3yoZquQloIh+KbMsTaXbFnqjw40sFZT5Uj++Hb6H2dARZf6+jy0l8u9B3ASSvHrB6ogbgsUF4Q5nVGwG5Xh3VIC/ABsW+cw3DtrZIflEK6hQ+rXrQHKyXKoa2sqqFhiLxDLbvsgkQ8Pv9Zd+FB/dDEqpwwY0Kner+U4xm118ExpZ73YNesQotBjdEjqEMXX5v/DE3+nnxAY3IRSFt1lTrCY8jkXvSkXdRecSv3F10dpyiAGzZA4l0yQzgwBfO9Xr5WhzuxaxCuTGgGGTWHAYicmJ61bfciQz+oFWqrJvJxTuw/CzkYEXQrgXJJhkO1atdVbCAjecaZCeCrodvE8Eudi/ESkTGR8MSJ2jXMvWF5IsWMM364AJ0B2ZxMcJDSM2gmUd+UW66lfMQ9uqJat33JeEXi9pNwOSspy5vtPn+o0JyyJLBsEy4LoJ2uqj7dhsC0R0eKdejPVWMIzmD7hLB6oPS/WCXhelJy8LG6kD1tBo5AXt5luVac1wK8ZS5hsHRE3FHwBTxY0Cb6RJYKLw20EOZz3faxpxd79YXAyM/vvnZtjSKjpU/BDx42gk3AszbG9upfARTOUyvpQearQRFh4yBHX+GlfTdcnvUQDMuClevGtGQNoozEMCYfnLv95BAQrO7UzmotsvDBAz/PonCqkYqwHGmyehOyIaIuhviXdGtxD7JLNwdxeFfgvxKTHTQk58eUMQn2zndSOoaVMVEq+457W305O7Y/K1AR6I9lOztx5ZmnHMUQEjLqCsiWRNuRUXbSjb6rYYA2NHtb4LiS3+Ah3szQMJ3GDNVe6wJRsjFDZOZHpU69Q95r5EVrbK1fKGYHVvHDD0ahlabiKrIC74pCNWKeRPVbDT/ku9ANpplS0dfatXi/K1wAnyOo3KyXtMCDUGm9ElPFUicn2zoqojxBYJUX1FJuKNap1ig65PFku6Gg/fBJSLhPcQvpKL19pbYWSaMv6fe60GlaMU55pwPC31uvjze0/CQQOlky3aFdO9Z+Afo2jBi/ZLtcGI6cxrBXHmS9OhUSsl9CQgIcjh8f0Rzaap3301u0n39WgU8vAW5nCxVuH7tYaiGyydkUyq1gWdtCx7fd+2XaqsAde490Jm+FApMQR8gvS8ovpACzm94KAXQTIoa0Zp9Pq+d+VSg+oQ6NVrYxI9qWUIJyN/rfdHxSNr7l10HaUJW6mF0ozga
aHhKgyKVkIkUODQoKz24UdMx2ZktIDaSenfYbTmCf62e8n8Bs2fl3wej3KNTKIIC1u7wf1FJU4rH8Q7swr8Yq0rCTn863Ea6T/Gf8C0ThCIrLUYahjCeakqFx1urOuCxsqjGYNe8ySndJNHECFP84pMKHbRrj4xD2e0p5GGuOgYu7AGA1zDHN+RO3Mepy5WHuzYeEQJ2AzV8Xs1/0e84hUy7t0t+f27gkHIwUJB/YgeiUEhpjykzHmVXQTJYr4vKXhIbStIdlru28Pvx3A05nfV55wEmoS814ehp7x2u0XfUWIKzk5zP4yAEWkKSeUWKgBq/1JS79SNNan02Uqh5I6XGOQTDDiCu1oEeS38Z9KBTFRw6ksf7U/kMLL2qVX/e2o4J+cDTH288FMGjRVdZHzu4xbApR6LUEznwgS3XnAezNiYbDGr14RDhNPGyyViVlhEKph5ebWkOys47SZpvRjKIjbP4HkqNWpk6iyDh8rB7t9ACmKMLPxzBXh5VtKQ7LxVRtSIoxwemuR33uHDYFfL1Pic/4tlYnxEzf3vvfWilB5WqZhw2lBFBw4WJa82/b5SwkmHgPl/y86SQJgAldWooxNZUoHEanEuFs4HCjit7Fxk9M+gkjHhsUxZr1/L7PDweBKpXmtPoIQlWkNrFUMjnCCPqg39RvlqTLxbMMJBMHFwo7N4CLMyif9JkwMUylMYw7zx6yyZumLsm7uT8Z1JpcT9DLZp3QSpvW2ERtdEtCOTiZNHcnEXT58yxWfYJmeGkG33+fe+GB+4owT370YSm2SO7HqnVTxCb39K3KAgQiSjw1Fpi3vq/7xnmxJuTEXNgcHLGwoOrKpsXbgiZZDhfbtDt7VFx49P93iTTKgVA3WUSm2ku0ezSWgMTbAdsqXYj8aUyFIbFiQocZ3ZvaK3ge9DVZ2sHGib59FY3uUqX3vu66VKJ8pL1eRzmXTYgjYvk+WRTBU1SDcBhGMdSCcwjxyjr+gDD93nPgwNtF4h8qz0P5E96u4qsvVcNijf+VQE9SQlRWkrl8QV7SbvBwGQ5go0K0L7eU5go5rvPa186wZVF8BR/p+USnrBObj854D+GdSqHHhobiTZt1PCqk0ovkWTPOxXbYwVirskgfDE7BmqOH4VhkxKyxYRaWloaKq1DAL2qMH+rur3WPSQ7mmJ+1DdHf0gdetp3M5qBY/vz4H5NGHrQlSDa/wUOf1JYV/nWACSXeeZNTWS3W8E2OCsniQxXlYHBpG008/bNr5e9QE367+Swh6TMLJDGE9lh3hS/owJ3lca8vj9Iat1AaS6cxdnEE2G2RO3FPfb36wl0bMcURg9cywsOiaj0drbXN85WMBbdAe8NPPhbu8sfbXrJ8ihKXAIP1YIlCw7t/IvrQ6j6nK1/WQea81VwQoKckQxu2lMVgEhalgLMs0o2H8R803iJOV4Po4A7Qju5JS6RPObmWds1xfK/WJLa4Q/K2qSpfARPOUyL7ES6jx/M/2hpHX+Iwv5s6SuPAiLCh1rhPF5Dh4XckMB7uZEvFF2jg/2wGyzhvYaGrbE+8XPC7QUq3DKggedIYwqQe88o4l5wHdGPMoOeDGkA6lIpwEx8FtETHY+cFzvRPu0E/ghEq17Az3tr/ggGevdkuqw9lkeBGZbDY9iNS4kTxrD3WRNxZ1MQVjq0sY6YQzx59HfkrQt/AeHwXAOgavobLy5wWIGEARoC2Dju9Rbq1oYPraEEEzMyrPuEwrZbx1swHOUrfUHo0bFMebCHC+c+RY+JeMzykY1RONBxaD4lQGNiJE37QHzTpcC+ctKmR0+nEPY5BBva5kG3vbvctLlbpQawtoLH3bzq1bvBl1O7JXdjpeV4rL0UGX3OrktBvgOwhFc=


Xem thêm: Cách Làm Nước Lẩu Gà Đơn Giản, Cách Nấu Lẩu Gà Đậm Đà Thơm Ngon Đúng Điệu

DZupyxtxXIpcej6hcDlpAZCYkU3vedJhf2dX9u6AKq00C9jfuiABJY7azaAUaSj7MJqAJUidB83C0x4vjOmYfqnCVGWYX1qsTx0ApW8VwnEmYNFXU+mSJEEvvpjlYuYxZhnPbhZup/OTZdxvg0/zcQetVfZ6YxNiOj/oCTZudADNm/loWzOVe7IdnuPvg9HGlHgb0H1+tLYo3B6NQHX5CtdKdoMz/oRNMaFyTs/boMknnUg/lKnmrcjqgOy47Mja0Mf1Stw/jDy1pd7JI0PdZ3wB80Jm+qz8afaRHI46SBYVJ4omCUFAeH218RlHjUWNLngzl5KpT2KPyX/VniTj4Q9SeghvjDZNGsgETJx9C2GLTdeD0UWhTw0MPbsjz7RzWu0s05dDirx+zGr9hKQJ1jXSY2toEb7YoqWn94AwNsSkNiI5FuvoSp3/NBJkS8N3WZfFoBGkwOrGQoVYlEOEHSzWDnpOAHSNW6dj2IqDcvzV9kv2DThW2v8C0oSVHDS59eMY/gcDvtLoXetd+uoYuG31Na5k+BgQ1KLmnKLkvLBkiEkDKBM2lS9Cw4EBsUoa3jtpHbNtPLwhFXlR61rxdX+DhQTdoHH8QsLflEWMzKkgDdB8cHp+kIZsTzFgeqLgHifBWqrdbH2cadPVnzkRkR2xm2BG8wdb/Rds/kSLZ02V6QY2wvwZ84/07gEmQcHRUt3xNnC1QnssqXWjd+WuK6qb/uLOf58lDXU+GXjfMTgwXvvq60sVK8WBTrWgF8ftRP2jVXS56CbT3i//vek9mMwloSClHoldguKTkZypit0QtwrrdSzStD657xZ+X1oRipuK4GpiTtAocY7COlqTh1Du46jdpBV9Ig+ZEyibnde7mjgeyTDTTa7DGlN7zEb3WNOq9yyp92UVJY1OYiSEx1cy6ERIKWs1lfVGEK8VocWMmecRg9KUM0qhrKWl/XbyON9XO+vJ0MLIy1X618cLYWHrhlIPPY8RaO1UcOCF9EszsXWaLaU9p5y2UcURm6Rr1ncg/MpeFAZXJERKqncAMayxGPHQndP//lAkkBiHv4Bk3TOmGZqifjRegF7PQTlxs5DkuyCLSI9An+Rt1PCw0A4nUK8NiJSeesS4cYF0ezfd3iuQ3lGxlhIYM6NRKoKZjRxDA6ruMGIPeqqRf4R4WOV4nRJtA9+gfRugT0PPbraldbYB2sU0aQLTZk1Myeyl2fKEQ2OaPUKb5jCr8K66bCAFgIle3Q6avbthslw0TFm75M3iZn9fj/2fuVmWiQJnWJEyn+Gj3VPUNyFIp0eX4bVQBAkhE2G0RO2KVv54OZZ0K37avkwkXtl2RuboPhsT0brnhU0Jy7ZFiLiOBIJUsKMQ/WUXS1AR3o9xP4E+SZKvgnkwFDcEuOFEc8+jTYKdkQxswFO/ecABiPeZ/uL/3h6V1XiDG0SYsMgqCqziPeSRNObmQNs6xeoUGQktINcJG3pVNUn4eNdSrQe5BmfRvy8IA39JEzXGfTaJTX49VgigZYOaZMnOnY32cXfzuZqjjlBiWHjgMhxCrvU+9XJvdwXJEzYpGyRQgNKMmAEhBID5R/ZDZsAccmcPrR+Gr4I0ThDN24+BH3Y5j0DfHdBCSJ7BIPcH66OauyIabnRo2EQvagLMapDO6tuIJ/hkg5xt4cnZ4aC5+SPomcgsv3Ft0C4xolBljl11+/pTunV1k4Eh/hsCyBrmRBVsTE+aN2eun3ieVBhLViDe0hU9UarIrkGgkh48+Rk2vjaw3k6DuQCsXg4LdnGhKSBtUPD2l3X1Fn1TcUGm+0lLD0iMkmz3AVKyRiIkyxoY+rO2Mwri+l1BHqCty/WJsnjzsNghua2nK04FGH/6tRIW4w/i3wH4PVceC9Ee5SYxzvCCQctkFyLdJk+R+QdCiHu2eoqjey08stU5RXXR/0TACcX9ktSI6WWZvpK9/TGAac11mn59iLQXX8T36pyUN6xqYUcV1OjinCG605ivWVKJO+2Xa6sAdaA+EeC4W0ZIyUUaVG9z8sJuM+F0ekmBD4opek71pV+QsRMOI0XsZ5TYdHZqWVITyMDre5+nzqP60V5ZeR9H6D9k/ikJ3lBqeJZqQlhsaYwy6CDAtYyrdvcdMip5lTPlSDTsFgCWb9DqDEM8Le4cqwopKuJzFb9WNg3vG4gLzpoLVxqJL63NH+W5bgm9YF46t5vm+DsrB3ZxBBp+22vaKQcBz7iGSwpsW4rrKL7JGjSYqNCvBn8eNzOUltZhfbgmU585PyzxjT0GPZrDKq4gmsy/EWR7pfdeQ8zc87ntn1yQZsghVzjOPSIYHOgcFlFoWUnIZKbkHf1wsSigsjMVUD93ZK8G6SOSqO9CDxfsrlGOvzYzVVlxQChQqPDgAordZ4abDAZLhiTytMus9TrvlYEN5Mv21MaLQ2xLVoYCeqcPXh3q2eP9dgEYg1t7y/+kuehdA+GuilWkmqCgrJvE9RW8rN4QwsBuhS2kike4EsUzNx7mHlEfulNp623PZngTjltI1BKPDye77x9TB4ztEef1W6jEsAdC8xFY+xCEuS5NA1b2qq/hvPGa1dIzmjEyYb0Yd18/b7kFUeXdAuNEEiDHSohiBd0aIQovZnsRof2sWvSpsAANKheneRGTjbnC43U51hGvVFSJmrh/8Uv4cj3Sed8mWCalzaY1bsqExPUDqe3DflBKhMLmfdNcmSK/XWMQD2MBKs3s2Fpzy2ToYPi6E+4AhjyVWAJyH6YJEGg0DvEv2zWhKK8DBTRhuuJ0MBLY8kBGY3SuUgL+TzRFryn9gYP1gIEKrNvLMMNwpn06Qg+jtjh0AiNkKpnDxIhAXpg647lkA980CVxyRQcpnuG801kIKvWwn/X71EgR5aPPYXEd1jjBXa0yGrQgnJGr+UQiaSHzcjQxQZUARlldBvjCgWfp7Z2pYvbFaUER7ukNCFxqOVKZuTH/Pt0t5RO02dK6xBv3EbiibhGfS1vzeopRlRIKXyb5xZBQ+hYCy3ZxnjarFx4DPQotwM2p8KTLs20dN3EmA1g3V980pZHTKiJvnZLixTqPeesKqzkPz/bmsxGlwmS/